Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor slávnostne prijal predstaviteľov Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor slávnostne prijal predstaviteľov Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka

Primátor slávnostne prijal predstaviteľov Rádu svätého Pavla Prvého PustovníkaPri príležitosti 30. výročia príchodu pavlínov do Vranova nad Topľou primátor mesta Ján Ragan, spolu s poslankyňou MsZ Gabrielou Bradovkovou, prednostom MsÚ Imrichom Kónyom a vedúcou oddelenia organizačno-sociálneho Gabrielou Hodorovou, v stredu 16. 9. 2020 prijal predstaviteľov Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka – otca Leandra Tadeusza Pietrasa OSPPE a otca Rastislava Ivaneckého OSPPE.
Primátor vo svojom príhovore otcovi Leandrovi poďakoval za jeho 30-ročné pôsobenie v našom meste a za rozvoj duchovného života. „V histórii nášho mesta ste zanechali významnú duchovnú stopu. Jedným z Vašich významných počinov je, že z nášho Kostola Narodenia Panny Márie sa stala bazilika minor. Zároveň som veľmi rád, že môžem slávnostne prijať aj Vás otec Rastislav a zablahoželať Vám k vášmu menovaniu za viceprovinciála Rádu svätého Pavla Pustovníka na Slovensku. Zároveň mi dovoľte poďakovať vám obom, ako aj všetkým kňazom pôsobiacim v bazilike, za prácu, ktorú vykonávate v našom meste. Určite má nesporne veľký význam pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou,“ povedal Ján Ragan.

Kláštor vranovských pavlínov sa spája s menom jeho donátorky Márie Esterháziovej a s príchodom predstaviteľov Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka rehoľného rádu do Vranova v roku 1672. Vtedy pavlínmi prevzatý objekt si vyžadoval skôr náročnú opravu, rekonštrukciu zachovaných častí pôvodného františkánskeho kláštora, než stavbu od základov. Jeho prvými obyvateľmi boli o. Imrich Fejérvari a Gregor Dobnický, ktorých z Vranova v roku 1676 vyhnali povstaleckí prívrženci Imricha Tokoliho, takže pavlíni, podporení Františkom Barkócim, majiteľom hradu Čičva, sa sem vrálili až okolo roku 1682. V roku 1718 kláštor postihol osud kostola, kedy aj s väčšinou mesta vyhorel. Po 114 rokoch úspešnú pastoračnú činnosť vranovskí pavlíni museli v roku 1786 okamžite zastaviť. Dekrétom zo dňa 7. februára 1786 cisár Jozef II. na území celej monarchie zrušil kontemplatívne rády, teda aj rád pavlínov a všetky jeho kláštory. Správu kláštora a kostola prevzalo diecézne duchovenstvo (vtedy Jágerského biskupstva). Až po vyše 204 rokoch sa pavlíni znova vrátili do Vranova.
J.E. Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, 28. augusta 1990 v Čenstochovej požiadal predstavených Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka, o ich príchod do diecézy a za deň dohody určil hneď 31. august 1990. V tento deň inštaloval za dekana vranovského farára vdp. Františka Šándora a zároveň oznámil svoj úmysel usadiť tento rád vo Vranove. Od tohto dňa v Kostole Narodenia Panny Márie (bazilike minor) vo Vranove nad Topľou pôsobia otcovia pavlíni, Leander Tadeusz Pietras OSPPE a Grzegorz Wach OSPPE. V súčasnoti rehoľnú komunitu tvorí päť kňazov.

« späť

aktualizácia: 02.12.2020 | počet zobrazení: 4 333
Počet návštev od 21.02.2008: 4481782
Počet návštev dnes: 638