Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Detské ihriská a športoviská v meste Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Detské ihriská a športoviská v meste Vranov nad Topľou

Začiatkom mesiaca júl mesto Vranov nad Topľou začalo s opravou, úpravou, dopĺňaním detských ihrísk a opravou športovísk na území mesta.

Na základe podnetov obyvateľov mesta Vranov nad Topľou sme prostredníctvom monitoringu vykonaného zamestnancami mestského úradu zistili aktuálny stav a opotrebenie existujúcich detských ihrísk a športovísk na celom území mesta Vranov nad Topľou. Podľa tohto monitoringu v súčastnosti prebieha oprava detských ihrísk a športových, ich doplnenie novými prvkami a výstavba nových ihrísk. V roku 2014 je v rozpočte mesta na opravu ihrísk, športovísk a ich doplnenie vyčlenených 20 000 €.

V uplynulom období bola zrealizovaná oprava športoviska na Dubníku. Na tomto športovisku bolo vymenené pletivo a osadené nové basketbalové koše. Vedľa tohto športoviska bol osadený malý kolotoč a  nové pieskovisko pre menšie deti. Výmena pletiva na športovisku prebehla aj na Okulke pri bytovom dome „Z“. Športovisko bolo doplnené novými futbalovými bránkami. V jeho blízkosti sa nachádza detské ihrisko, do ktorého bol doplnený nový prvok – lezecká stena. Lezecká stena pribudla na Sídlisku 1. mája, pri bytovom dome „H“. Na Sídlisku I. za daňovým bolo opravené existujúce oplotenie hracej plochy ihriska. V Čemernom na existujúcom detskom ihrisku pribudnú 3 lavičky.

V súčasnosti prebieha výstavba nového detského ihriska na Sídlisku Juh za bytovým domom „1058“. Tu bude osadená lezecká stena v tvare „Z“, nová dvojhojdačka a nový kolotoč. Pri bytovom dome 1065 bude osadená nová dvojhojdačka. Na Lúčnej za bytovým domom „818“ pribudnú nové futbalové bránky a na existujúcej asfaltovej ploche  nové basketbalové koše. Zároveň vedľa tento plochy osadíme nové pieskovisko a lezeckú stenu v tvare „Z“. Pieskovisko, kolotoč a pružinová hojdačka pribudne pri bytovom dome „825“. Na existujúcom ihrisku v Čemernom na mravenisku pribudnú 3 lavičky. Do konca roka 2014 v meste Vranov nad Topľou v blízkosti Centra voľného času, postavíme nové cvičisko, na ktorom si mládež bude môct posilňovať svoje svalstvo prostredníctvom využitia váhy vlastného tela. Súčasťou tohto cvičiska budú rôzne hrazdy a lavičky. Toto cvičisko v celkovej hodnote 6,5 tis. € bude financované zo získaných finančných prostriedkov vo forme dotácie z VUC PO a vlastných prostriedkov mesta.

Primátor mesta vyzýva všetkých občanov, aby sa k ochrane majetku mesta stavali zodpovednejšie a v prípade ničenia tohto majetku to oznámili mestskej polícii. Mestský úrad apeluje rovnako na rodičov, aby si lepšie všímali svoje ratolesti, pretože sa často stáva, že deti ničia ihrisko pred očami svojich vlastných rodičov.

« späť

Detské ihrisko na Juhu vo výstavbe
« » Detské ihrisko na Juhu vo výstavbe
Detské ihrisko na Juhu vo výstavbe Lezecká stena na Okulke Športovisko na Dubníku Športovisko na Okulke Športovisko na Sídlisku I.
aktualizácia: 29.07.2014 | počet zobrazení: 31 884
Počet návštev od 21.02.2008: 4632668
Počet návštev dnes: 1283