Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Plán investícií mesta Vranov nad Topľou v roku 2021

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Plán investícií mesta Vranov nad Topľou v roku 2021

Primátor mesta Ján Ragan vo štvrtok 28. 1. 2021 na tlačovej konferencii predstavil plán investícií v roku 2021.

Viac informácií nájdete vo videu z TB: https://youtu.be/Me7pCLi5DSo 

Výstavba športovej haly

Ešte v roku 2019 bola mestu schválená v rámci rokovania vlády SR dotácia na výstavbu športovej haly, a to vo výške 1,75 mil. €. V rámci rokovania MsZ poslanci schválili jej výstavbu na Juhu pri základnej škole. V tomto období realizujeme verejné obstarávanie. Predpokladáme, že výstavba tejto haly bude ukončená v tomto roku.

Výstavba nových bytov na Kalinčiakovej ulici

V rámci prípravy na výstavbu nových bytových domov na Kalinčiakovej ulici máme spracovanú projektovú dokumentáciu a na ňu vydané územné rozhodnutie. V súčasnosti sú v príprave podklady pre vydanie stavebného povolenia a pre výber dodávateľa stavby. V priebehu roka – pravdepodobne v máji požiadame o dotáciu na výstavbu nových bytových domov ( štátny fond rozvoja bývania + dotácia). Celkovo by malo pribudnúť 70 nových bytov bežného štandardu.

Oblasť školstva

V rozpočte na budúci rok sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu sociálnych zariadení v MŠ Juh, ako aj na výmenu podláh v MŠ Domašská. Zároveň v rozpočte pre tento rok sú vyčlenené finančné prostriedky na dofinancovanie zateplenia MŠ Juh a na zakúpenie detského ihriska pre MŠ Dlhá. Finančné prostriedky sú vyčlenené aj pre Základnú školu Kukučínova – na výmenu podlahy v telocvični, na revíziu klziska pri Základnej škole Juh, ako aj na nové automatické snímače a dopúšťanie vody pre plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova.

Oprava komunikácií

Aj v roku 2021 sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu komunikácií, a to vo výške 300 000 eur. Zároveň tak ako každý rok sú financie vyčlenené na opravu komunikácií pomocou živičnej výplne, na opravu a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, ako aj na splátku úveru – Rekonštrukcia komunikácií na území mesta VT.

Nákup techniky na zimnú a letnú údržbu

V roku 2021 plánujeme obstarať aj novú techniku, ako napríklad svahovú kosačku, kombinovanú lyžicu na univerzálny nakladač. V rozpočte sú zároveň vyčlenené aj finančné prostriedky, a to vo výške 20 000 € na svojpomocné aktivity.

V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky aj na:

  • na opravu a  doplnenie prvkov do detských ihrísk,
  • výmenu vstupných dverí a okien na budove obradnej siene,
  • na rozšírenie verejného osvetlenia,
  • na podporu športu – pre Mestský športový klub, Mestský futbalový klub a. s.,
  • na podporu cirkví,
  • na spolufinancovanie projektov, ako napríklad Rekonštrukcia cesty na Cintorínskej ulici, Zhodnocovanie bioodpadu – kompostáreň, či Vodozádržné opatrenia v meste Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 19.02.2021 | počet zobrazení: 2 590
Počet návštev od 21.02.2008: 4638360
Počet návštev dnes: 226