Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Ďalšie interaktívne tabule na materských školách

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Ďalšie interaktívne tabule na materských školách

Deti v predškolskom veku majú prirodzenú túžbu spoznávať a učiť sa nové veci, chcú manipulovať, experimentovať a zisťovať ako okolitý svet funguje. To všetko sa dá dosiahnuť výhradne inovatívnymi metódami a efektívnymi formami výchovy a vzdelávania. Moderná učebná pomôcka, akou je interaktívna tabuľa, ponúka množstvo stimulov, vizualizácie, novosť a je zároveň silným motivačným aspektom. Inovatívny pedagóg MŠ môže zmysluplne využiť prednosti, ktoré interaktívna tabuľa ponúka ako napr. ekonomizácia času, rozvoj digitálnych kompetencií a digitálnej gramotnosti, diagnostické možnosti, či ako prevencia a korekcia špecifických porúch učenia. Každá z materských škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sa snaží zvýšiť svoju kvalitu okrem iného aj tým, že vytvára pre deti prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami. Tým, že sa MŠ s podporou zriaďovateľa zapojili do národných projektov „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ a „Aktivizujúce metódy vo výchove“, získali pre svoju školu ďalšie interaktívne tabule, čím výrazne prispeli k zefektívneniu svojej výchovno-vzdelávacej práce. Z ďalších interaktívnych tabúľ sa tešia deti v MŠ Kukučínova ulica 103 (3), MŠ Okulka 21 (2), MŠ Juh 1051 (2), MŠ Sídlisko 1. mája 68 (2) a MŠ Ul. 1. mája 1227(2).

« späť

Ďalšie interaktívne tabule na materských školách
« » Ďalšie interaktívne tabule na materských školách
Ďalšie interaktívne tabule na materských školách Ďalšie interaktívne tabule na materských školách Ďalšie interaktívne tabule na materských školách Ďalšie interaktívne tabule na materských školách
aktualizácia: 18.11.2014 | počet zobrazení: 17 897
Počet návštev od 21.02.2008: 4474390
Počet návštev dnes: 562