Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor slávnostne prijal otca Leandra

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor slávnostne prijal otca Leandra

Dňa 11. januára primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal pátra Tadeusza Pietrasa o. Leandera, ktorý 5. januára oslávil krásne životné jubileum – osemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za dlhé roky pôsobenia v našom meste, počas ktorých významne prispel k formovaniu duchovného života rímskokatolíckych veriacich, ale aj k formovaniu celkového duchovného života občanov nášho mesta. Zároveň otcovi Leandrovi zaželal veľa zdravia, Božej milosti, veľa energie a síl do ďalšieho pôsobenia v našom meste. V závere tejto slávnostnej udalosti sa otec Leander podpísal do pamätnej knihy mesta.

Páter Tadeusz Pietras o. Leander sa narodil 5.1.1936 v Pi­otrkove Trybunalskom. Za kňaza bol vysvätený v r. 1958 na Jasnej Hore. Od 1.9.1990 pôsobí vo farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou ako kaplán, od júla 1992 do 27.7.2002 ako farár tejto farnosti a prior rehoľnej komunity. V súčasnosti je opäť kaplánom vo farnosti. Dvanásť rokov bol externým prednášateľom na Katedre dogmatickej a morálnej teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove. Koncom deväťdesiatych rokov zabezpečil reštaurovanie a konzervovanie milostivého obrazu Panny Márie, vzácnej kultúrnej pamiatky, nachádzajúcej sa v bazilike Panny Márie. Vďaka nemu verejnosť pozná obsah novoobjavenej pamätnej tabule (epitafu) v našom chráme. Je známy aj tým, že priebežne publikoval v odborných teologických periodikách nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku. Je autorom knihy Pútnický farský Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou, publikácie s cenným historicko-informačným aj duchovným obsahom. Okrem bohosloveckých štúdií už ako kňaz absolvoval aj vysokoškolské štúdium knihovedy a má tiež odborné hudobné vzdelanie. Osobitné poďakovanie mu patrí za to, že mu (spolu s vtedajším priorom Martinom Lehončákom) veľmi záležalo na tom, aby naša najcennejšia pamiatka – chrám Narodenia Panny Márie bol pozdvihnutý do hodnosti baziliky, čo sa na základe rozhodnutia Sv. Otca pápeža Benedikta XVI. stalo, a 6.9.2008 bol náš chrám za účasti kardinála Tomka, metropolitu košickej arcidiecézy Alojza Tkáča a ďalších vzácnych hostí vyhlásený za baziliku minor. O. Leander vykonal tú najpoctivejšiu archivársku a mravenčiu prácu, aby boli splnené všetky požiadavky na toto vyhlásenie. Laureát Ceny mesta Vranov nad Topľou (2007 – za spracovanie knižnej publikácie o kostole Panny Márie a kláštora pavlínov vo Vranove a za šírenie kresťanských hodnôt na území nášho mesta). Za dar kňazského povolania sa poďakoval svätou omšou 12. júla 2008 v chráme Narodenia Panny Márie, v ktorom sa zlaté kňazské jubileum neslávilo viac než 100 rokov.

« späť

aktualizácia: 01.03.2016 | počet zobrazení: 11 063
Počet návštev od 21.02.2008: 4474289
Počet návštev dnes: 461