Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Základná škola na Bernolákovej ulici

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Základná škola na Bernolákovej ulici

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie ministerstva na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Medzi úspešných žiadateľov sa zaradila Základná škola na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou, ktorá získala dotáciu vo výške 29 990 eur. V rámci projektu škola zmodernizovala interiér školy a spríjemnila celkové prostredie školy pre všetkých žiakov a učiteľov. Okrem celkového estetického dojmu interiéru hlavným zámerom školy bo vytvoriť moderné a efektívne využitie priestorov školy, atypický rozložením pracovných stolov a nábytkových častí v učebniach podporovať prácu žiakov v skupinách a umožniť žiakom trávenie času aj v mimo vyučovacom čase zriadením centrálnej oddychovej zóny a čitárne, ktoré budú určené aj pre kultúrne a spoločenské aktivity školy. Projektom bola kompletne zmodernizovaná školská knižnica, učebňu robotiky a informatiky. Vytvorená bola nová centrálnu oddychová zóna vo vestibule školy, ktorá bola zariadená variabilnými sedačkami a sedacími vakmi, pódiom, stolným futbalom, hokejom a stropným interaktívnym projektorom s veľkým množstvom hier a kvízov pre deti.

Mestu Vranov nad Topľou bol schválený projekt „Zníženie primárnej energetickej náročnosti v objekte Základnej školy na Bernolákovej ulici“. V rámci projektu má byť zmenený vykurovací systém budovy školy. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel, ktoré budú umiestnené exteriéri. Mesto v rámci projektu získalo 960 000 eur.

Z dôvodu zníženia energetickej náročnosti bola počas letných prázdniny v budove Základnej školy zrekonštruovaná spojovacia chodba. Mesto Vranov nad Topľou do tejto rekonštrukcie preinvestovalo finančné prostriedky z preneseného výkonu, a to približne 80 000 eur.

« späť

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 4 041
Počet návštev od 21.02.2008: 4474289
Počet návštev dnes: 461