Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2015

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo záverečný účet mesta za rok 2015. Tento významný dokument, ktorý hovorí o hospodárení mesta za minulý rok, poslanci schválili bez výhrad.
V roku 2015 celkové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácii a finančných operácií boli vo výške 18 974 000,– €, Celkový objem príjmov bol oproti roku 2014 vyšší o 566 000,– €. Aj vlastné príjmy mesta boli oproti roku 2014 vyššie a to o 274 800,– €. Výdavky za hospodárenie mesta spolu s výdavkami rozpočtových organizácií a to škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a zariadenia pre seniorov a vrátane finančných operácií boli   čerpané vo výške 18 562 400,– €.
Po zohľadnení finančných  operácií a prijatých návratných zdrojov financovania bol zostatok na účtoch mesta k 31. 12. 2015 vo výške 411 458,46 €.
V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o takmer 170  000,– €. Do majetku mesta boli zaradené ukončené investičné akcie ako napríklad obstaranie slnečných kolektorov na mestské kúpalisko, odvodnenie a rekonštrukcia komunikácie na Lúčnej,výstavba chodníka na Čemernianskej ulici, oplotenie a stavebné práce na cintoríne Lomnica a Mlynská, záznamové zariadenie pre mestskú políciu, merač rýchlosti, úprava a dovybavenie Nekrytej ľadovej plochy a iné.
Pohľadávky mesta sa znížili o 150 000,– €, záväzky bez započítania rezerv sa znížili o 1 498 000,– €. Z hľadiska ratingových vyhliadok mesta je po dlhom čase predstavuje veľmi pozitívnu skutočnosť to, že Mesto neeviduje k 31. 12. 2015 záväzky po splatnosti nad 60 dní.
Celková výška úverovej zaťaženosti mesta sa medziročne znížila o 256 435,41 €. Ročná dlhová služba – splátky úverov a úrokov klesla na 3,27 % z bežných príjmov roka 2014 (hranica je 25 %).

« späť

aktualizácia: 03.08.2016 | počet zobrazení: 3 085
Počet návštev od 21.02.2008: 4657054
Počet návštev dnes: 3494