Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2015

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo záverečný účet mesta za rok 2015. Tento významný dokument, ktorý hovorí o hospodárení mesta za minulý rok, poslanci schválili bez výhrad.
V roku 2015 celkové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácii a finančných operácií boli vo výške 18 974 000,– €, Celkový objem príjmov bol oproti roku 2014 vyšší o 566 000,– €. Aj vlastné príjmy mesta boli oproti roku 2014 vyššie a to o 274 800,– €. Výdavky za hospodárenie mesta spolu s výdavkami rozpočtových organizácií a to škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a zariadenia pre seniorov a vrátane finančných operácií boli   čerpané vo výške 18 562 400,– €.
Po zohľadnení finančných  operácií a prijatých návratných zdrojov financovania bol zostatok na účtoch mesta k 31. 12. 2015 vo výške 411 458,46 €.
V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o takmer 170  000,– €. Do majetku mesta boli zaradené ukončené investičné akcie ako napríklad obstaranie slnečných kolektorov na mestské kúpalisko, odvodnenie a rekonštrukcia komunikácie na Lúčnej,výstavba chodníka na Čemernianskej ulici, oplotenie a stavebné práce na cintoríne Lomnica a Mlynská, záznamové zariadenie pre mestskú políciu, merač rýchlosti, úprava a dovybavenie Nekrytej ľadovej plochy a iné.
Pohľadávky mesta sa znížili o 150 000,– €, záväzky bez započítania rezerv sa znížili o 1 498 000,– €. Z hľadiska ratingových vyhliadok mesta je po dlhom čase predstavuje veľmi pozitívnu skutočnosť to, že Mesto neeviduje k 31. 12. 2015 záväzky po splatnosti nad 60 dní.
Celková výška úverovej zaťaženosti mesta sa medziročne znížila o 256 435,41 €. Ročná dlhová služba – splátky úverov a úrokov klesla na 3,27 % z bežných príjmov roka 2014 (hranica je 25 %).

« späť

aktualizácia: 03.08.2016 | počet zobrazení: 2 494
Počet návštev od 21.02.2008: 4322011
Počet návštev dnes: 933