Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Štátny archív Vás pozýva na výstavy

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Štátny archív Vás pozýva na výstavy

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou pripravilo vo svojich priestoroch dve výstavy. Prvá výstava je venovaná 750. výročiu 1. písomnej zmienky o Vranove nad Topľou. Vystavené archívne dokumenty predstavujú mesto z rôznych pohľadov. Výstava je rozdelená do piatich menších okruhov, a to:

1. Písomné zmienky šľachticov panstiev Vranova a Čičvy

  • zápisy mapujú život na danom území z obdobia rokov 1367 – 1483.

2. Premeny v čase

  • porovnanie zaujímavých architektonických budov v meste – kedysi a dnes.

3. Mesto v minulosti očami fotografa

  • fotografické snímky (napr. rôznorodé fotografie z Námestia slobody).

4. „Niekoľkí z mnohých“ osobnosti mesta

  • predstavujeme Vám iba skutočne skromnú vzorku reprezentantov, ktorí sa zaslúžili o popularizáciu mesta v rôznych spoločenských sférach. 

5. Navštívili nás

  • zdokumentovanie významných návštev a osobností, ktoré poctili svojou návštevou mesto a jeho obyvateľov v 20. a 21. storočí. Výstava archívnych dokumentov potrvá do polovice roka 2021.


V uplynulých májových dňoch uplynulo 75. rokov od skončenia 2. svetovej vojny. Aj túto významnú udalosť si pripomenulo Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív vo Vranove nad Topľou inštalovaním ukážok z archívnych dokumentov, ktoré sú venované spomienkam, ako aj obetiam tejto svetovej katastrofy v našom regióne. Z archívnych dokumentov je známe, že jedným z aktívnych bojovníkov, ktorý sa angažoval v 2. svetovej vojne bol Dr. Cyril Daxner, ktorý pôsobil od roku 1934 vo Vranove nad Topľou ako advokát. Vo februári 1944 stal pri zrode vranovskej partizánskej skupiny Pučkov. Podľa jej vzoru sa zakladali odbojové skupiny aj v okolitých obciach napr. Zlatník, Čierne nad Topľou, Skrabské, Rudlov atď. Spomienkou na tohto národného aktivistu je pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na „Daxnerom dome“ na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou. Zo zápisov v obecných kronikách sa dozvedáme rôznorodé informácie napr. ako bojovali ľudia proti prejavom fašizmu. V kronike obce Soľ je záznam, že v obci existovala ilegálna bunka, ktorú v tom čase viedol učiteľ Štefan Jašo. Po jeho premiestnení do Stropkova začal viesť bunku učiteľ Ján Sievec, ktorý neskôr zahynul v SNP. Jej cieľom bolo napr. poskytovať pomoc rodinám, ktorých živitelia boli väznení za protištátnu činnosť. Za zmienku stoji aj údaj v školskej kronike Štátnej ľudovej školy v Tovarnom, kde je zaznamenané, že prechodom frontu v roku 1944 bola obec zničená na 85 % vrátane kostola a grófskeho kaštieľa Dr. Hadika Barkóczyho.
Vystavované ukážky  archívnych dokumentov dokumentujú okrem už spomínaných zaujímavosti aj mnohé ďalšie skutočnosti, ktoré odporúčame vidieť. Archívne dokumenty budú vystavené do konca roka 2020. Pracovníci archívu radi osobne privítajú všetkých záujemcov a prevedú ich, síce rozsahom skromnou, ale obsahom bohatou výstavou.
**V prípade záujmu o vystavované archívne dokumenty je potrebné vopred kontaktovať zamestnancov archívu na telefónnom čísle +421/57/488 79 40 alebo mailom na adrese archiv.po.vt@minv.sk.
Dovidenia v archíve.

PhDr. Daniela Ihnátová
vedúca archívu

« späť

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 9 382
Počet návštev od 21.02.2008: 4624805
Počet návštev dnes: 932