Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v objekte Základnej školy Sídlisko II

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v objekte Základnej školy Sídlisko II

Začiatkom tohto kalendárneho roka bola ukončená 1. etapa rekonštrukcie a modernizácie elektroinštalácie v budove Základnej školy na Sídlisku II. Jej rekonštrukcia a modernizácia, s cieľom odstránenia havarijného stavu v budove školy, bude realizovaná v celom objekte školy okrem školskej jedálne, kde zrealizovaná už bola. V rámci prác bude demontovaná jestvujúca elektroinštalácia, osadené nové káblové trasy a kabeláž, demontované osvetľovacie telesá, osadené nové osvetlenie, namontované PVC žľaby v učebniach, osadená zásuvková inštalácia a štruktúrovaná kabeláž, výroba, osadenie a zapojenie rozvádzačov. Ukončenie stavby je naplánované na začiatok septembra 2022.

Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie na Základnej škole Sídlisko II 1336, s cieľom odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v budove tejto školy je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 150 000 eur a vlastných zdrojov mesta Vranov nad Topľou vo výške približne 55 000 eur.

Budova školy bola postavená v roku 1972. Z rovnakého roku je aj elektroinštalácia v tomto objekte, na ktorej v posledných rokoch bolo realizovaných niekoľko opráv. Realizovaná bola hliníkovými káblami podľa noriem platných v dobe výstavby budovy. Hliníkové káble boli v mnohých prípadoch na koncoch zaoxidované, čo spôsobovalo vyšší prechodový odpor na spojoch a tým aj ich prehrievanie. To malo za následok degradáciu izolácie vodičov, hrozil ich skrat a prípadne aj požiar. Mnohé súčasti starej elektroinštalácie, ako sú spínače a zásuvky, boli zastaralé a opotrebované a ich plastové kryty boli popraskané a poškodené, čím vznikalo vyššie riziko úrazu elektrickým prúdom. Problematické boli aj zastaralé elektrické rozvádzače v objekte, ktorých funkčnosť istiacich prvkov vzhľadom na ich vek a stav bola obmedzená a nespoľahlivá.

« späť

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 1 299
Počet návštev od 21.02.2008: 4632701
Počet návštev dnes: 1316