Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň učiteľov 2018 + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2018 + video

V živote sú vzácne chvíle, keď srdce vraví miesto človeka. Takou chvíľou bolo aj stredajšie (28. 3. 2018) odovzdávanie ďakovných listov za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou pedagogickým zamestnancom našich škôl primátorom mesta a vedúcou oddelenia školstva PaedDr. Marianou Lapčákovou. Ocenení pripojili svoje podpisy na stránky pamätnej knihy nášho mesta.

Video z oceňovania nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?…
Úvodné video z Dňa učiteľov, ktorého autorom je Adrián Jenčo nájdete tu: https://youtu.be/Y7n3RygB2TQ

Z príhovoru primátora mesta k učiteľom vyberáme:"Opäť je tu ten čas, kedy si s hrdosťou pripomíname významný sviatok – Deň učiteľov. V slávnostnej atmosfére oslavujeme povolanie, ktoré má v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Zodpovedná práca učiteľa je súzvukom silných povahových čŕt, ako sú: empatia, odhodlanie, trpezlivosť, tolerancia. Povolanie učiteľa je vysoko spoločensky prospešné a vy, milí pedagógovia, túto prácu vykonávate v našom meste skutočne zodpovedne, za čo vám patria slová uznania.
Rýchla doba a pomaly sa rozvíjajúca ekonomika nedovoľuje dostatočné ohodnotenie vašej vysoko prospešnej práce. Ale aj také stretnutia, ako je to dnešné, vám vzdáva hold a je dôkazom toho, že si vašu obetavú prácu ceníme.
Prajem vám, vážení učitelia, pevné zdravie, optimizmus v duši, lásku v srdci, veľa kreatívnych nápadov pri výchove a vzdelávaní našich detí. A samozrejme to, čo nesmie v žiadnom prípade chýbať – plnú náruč detskej radosti.

Príjemnou bodkou za milým stretnutím bol program v podaní herecko – speváckeho tria TRAJA Z RAJA, ktoré jedinečnou interpretáciou slovenských šlágrov spolu s rozprávačom – Anderom z Košíc aspoň z časti odmenilo obetavú prácu našich učiteľov.
Poďakovanie patrí aj Adriánovi Jenčovi (absolvent CG sv. Františka z Asissi) za profesionalitu a ústretovosť pri realizácii úvodného videofilmu s ocenenými učiteľmi.

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA:

MATERSKÁ ŠKOLA Okulka
Bc. Alena Dudová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova
Mária Dziacka, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája
Jana Baníková,učiteľka
Mgr. Eva Kudziová,zástupkyňa riaditeľky

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája
Darina Gajdošová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Juh
Mgr. Mária Rozputinská,u­čiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Domašská ulica
Mgr. Patrícia Turčíková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova
Ing. Viera Krotká, učiteľka
Mgr. Zuzana Džujková, učiteľka
Mgr. Renáta Rákošová, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II
Mgr. Alexander Koman, učiteľ
Mgr. Mária Vojtková, učiteľka
Mgr. Mária Turčaníková, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova
Mgr. Mária Bundzáková, učiteľka
Mgr. Tatjana Timočková, učiteľka
RNDr. Mariana Ivanová, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna
PaedDr. Petra Karpáčová, učiteľka
Mgr. Jana Tamášová, učiteľka
Mgr. Antónia Maliková, učiteľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh
Mgr. Alena Krajňáková, učiteľka
Mgr. Anna Kovaľová, učiteľka
Mgr. Gabriela Borošová, učiteľka

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
PaedDr. Magdaléna Šamová, učiteľka
Marcela Eperješiová, Dis. Art.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Mgr. Danka Sotáková, učiteľka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Ing. Karin Vágó, vychovávateľka

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
PaedDr. Peter Orendáč, PhD., učiteľ
Mgr. Tatiana Majcherová, učiteľka
Mgr. Jozef Tušim, učiteľ

GYMNÁZIUM
PaedDr. Ján Guľvas, učiteľ
Mgr. Ján Lengvarský, učiteľ
Mgr. Ondrej Kostelník, učiteľ

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Mgr. Anastázia Sabolová, učiteľka
Mgr. Ján Brandobur, učiteľ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, A. Dubčeka
Mgr. Jozef Torma, učiteľ
Mgr. Zuzana Porvazníková, majsterka OV

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Mgr. Iveta Hermanovská, učiteľka
Marián Paľko, majster OV

SPOJENÁ ŠKOLA ul. Budovateľská
Mgr. Jarmila Praščáková, učiteľka
Mgr. Gabriela Stanovčáková, učiteľka
.
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
Mgr. Renáta Kopčeková, riaditeľka
Mgr. Renáta Janočová, učiteľka

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV
Ing. Andrea Kuliková, učiteľka
PaedDr. Ing. Renáta Dolhá, učiteľka

« späť

aktualizácia: 29.05.2018 | počet zobrazení: 15 780
Počet návštev od 21.02.2008: 4478729
Počet návštev dnes: 583