Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady v roku 2020 stúpnu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Miestne dane a poplatok za komunálne odpady v roku 2020 stúpnu

Úvod novembrového rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou (28. 11. 2019) patril dvom všeobecným nariadeniam, a to VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN miestnych daniach na území mesta.
V rámci prerokovania VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené navýšenie poplatku za komunálne odpady z 0,062 eura na osobu a deň na 0,084 eura na osobu a deň. V tomto navýšení sú premietnuté legislatívne zmeny a zároveň, v tejto sume je započítaný poplatok za uskladnenie, resp. za skládkovanie komunálneho odpadu. Ten je odvádzaný do environmentálneho fondu. Po prepočte sa tento ročný poplatok od 1. 1. 2020 zvýši o 8,03 eura na osobu. Osobám od 65 rokov tento poplatok navýšený nebude. Zostáva vo výške 22,63 eura. Pri množstvovom zbere sa predpokladá navýšenie sadzieb v priemere o 40%.
Keďže poplatok za komunálne odpady pre fyzické osoby nebol navýšený podľa predloženého návrhu, a to vo výške 0,089 eura na osobu a deň, mesto za komunálne odpady bude zo svojho rozpočtu doplácať približne 70 000 eur.

Ďalším prerokovaným VZN bolo nariadenie o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou. Toto VZN zohľadňuje vyrovnanie poklesu výnosu z podielových daní, a to navýšením sadzieb dane z nehnuteľnosti v priemere o 15%. VZN mení napríklad ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu, a to z 0,33 eura na 0,40 eura. Pri prepočte na byt o rozlohe 60 m2 táto daň stúpne z 19,80 eura na 24 eur. VZN naďalej počíta s 30% daňovou úľavou pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v hmotnej núdzi.
V rámci tohto VZN sa zvyšuje aj sadzba dane za predajné automaty z 50 eur na 60 eur, za nevýherné hracie prístroje z 34 eur na 40 eur, ako aj dane za užívanie verejného priestranstva. Daň za trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva bude navýšená z 0,050 eura za každý aj začatý m2 na 0,064 eura. VZN ráta aj s navýšením dane z ubytovania, a to z 0,33 eura na osobu za prenocovanie na 1 euro na osobu za prenocovanie.

« späť

aktualizácia: 13.12.2019 | počet zobrazení: 3 320
Počet návštev od 21.02.2008: 4625665
Počet návštev dnes: 532