Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Video: Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Video: Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou

V uplynulom období mesto Vranov nad Topľou začalo s realizáciou prekrytia ihriska na Základnej škole Lúčna. Predmetom zákazky je zrealizovanie stavebných prác spojených so samotným prekrytím jestvujúceho futbalového ihriska s umelou trávou. Navrhovaná hala je pôdorysne obdĺžnikového tvaru s rozmermi 50 × 60 m, celková zastavaná plocha bude 3 084 m2.

Video nájdete tu: https://youtu.be/Bp271lHBLZA

Tento objekt je navrhovaný ako jednoloďový, jednopodlažný a tvar jeho prestrešenia bude sedlový, so sklonom strešnej roviny 3,0%. Fasáda objektu je navrhnutá z tepelnoizolačných sendvičových panelov s jadrom z PIR izolácie. Opláštenie strechy budú tvoriť trapézové plechy, tepelnoizolačné dosky z PIR izolácie a hydroizolačná fólia mechanicky kotvená. Podlahu bude tvoriť jestvujúci terén – umelá tráva. Osvetlenie objektu je navrhnuté pomocou 6 ks strešných pásových svetlíkov. Objekt bude napojený na jestvujúce komunikácie areálu školy keďže z funkčného hľadiska budú tento priestor využívať len žiaci danej školy pre svoje športové aktivity. K stavbe bude pričlenená sociálna mobilná bunka kontajnerového typu s toaletami pre mužov a ženy. Takto zrealizované prekrytie futbalového ihriska s umelou trávou umožní jeho celoročné využitie.
V týchto dňoch sme zahájili výstavbu prekrytia futbalového ihriska na Základnej škole Lúčna. Túto investičnú akciu sme pripravovali takmer dva roky. Keďže sa jedná o pomerne náročnú investičnú akciu, ktorú bolo potrebné technicky navrhnúť, pripraviť, samotný proces prípravy verejného obstarávania trval dlhšie a pevne verím, že všetko bude pokračovať podľa dohodnutého harmonogramu. Základom je, že povrch ihriska bude zachovaný a že vybudujeme krásnu stavbu, ktorá vytvorí výborné podmienky pre tréningy našich žiakov v priestoroch tejto školy,“ skonštatoval primátor mesta Ján Ragan.
Do tejto investičnej akcie bude celkovo preinvestovaných približne 1 600 000 eur, z toho 1 000 000 eur mesto Vranov nad Topľou získalo na základe uznesenia Vlády SR č. 563 zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa, a to konkrétne na prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou s cieľom vytvoriť mládežnícku futbalovú arénu. Finančné prostriedky, a to vo výške 200 000 eur, mesto získalo vo forme dotácie z Prešovského samosprávneho kraja. Zvyšné finančné prostriedky mesto získalo z úverových zdrojov.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 4 318
Počet návštev od 21.02.2008: 4478717
Počet návštev dnes: 571