Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Opravy peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch v meste Vranov nad Topľou + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Opravy peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch v meste Vranov nad Topľou + video

Aj v tomto roku mesto Vranov nad Topľou vyčlenilo finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, chodníkov a na úpravu spevnených plôch. Naplánovaná je oprava 15 komunikácií v celkovom rozsahu 10 633,70 m2, a to:
Video nájdete tu: https://youtu.be/KOItid6ziS8 

 1. oprava spevnenej plochy na Mlynskej ulici pri BD 1484, 
 2. rozšírenie existujúcej komunikácie na Dubníku,
 3. oprava spevnených plôch medzi BD 1512 – 1516 na Dubníku,
 4. oprava komunikácie na Sídlisku I za BD 985,
 5. oprava chodníka na Sídlisko 1. mája od Materskej školy po Hviezdoslavovu ulicu,
 6. oprava komunikácie pri BD 973 na Sídlisko I. – vstup do sídliska,
 7. oprava prístupového chodníka s opravou schodov pred BD „I“ na Sídlisku 1. mája,
 8. oprava komunikácie a parkoviska za BD 1063 na Juhu,
 9. oprava chodníka na Juhu medzi BD 1057–1059,
 10. oprava parkoviska pred BD 824 na Lúčnej,
 11. oprava chodníka na Domašskej ulici – od hlavnej križovatky po Podhrunskú ulicu,
 12. oprava komunikácia na Jarnej ulici od križovatky po rodinný dom č. 389,
 13. oprava komunikácie na Opálovej ulici,
 14. oprava komunikácie na Slánskej ulici,
 15. oprava komunikácie na Veternej ulici.


V rámci opráv komunikácií a plôch bude zrealizované čiastočné odstránenie asfaltového, resp. betónového krytu, očistenie povrchu krytu, vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií, odstránenie pôvodných – poškodených a osadenie nových obrubníkov, vrátane úpravy miesta medzi obrubníkom a vozovkou, výšková úprava uličných vpústí, poklopov a šácht. Nanesený bude živičný spojovací postrek z cestného asfaltu, uložené nové živičné vrstvy asfaltového betónu a vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu.
V rámci opravy chodníkov bude čiastočne odstránený asfaltový, resp. betónový kryt, vyrovnané povrchové lokálne deformácie, doplnené, resp. vymenené chýbajúce obrubníky, vrátane úpravy miesta medzi obrubníkom a chodníkom. Nanesený bude živičný spojovací postrek z cestného asfaltu, uložené nové vrstvy živičného asfaltového betónu a vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu, prípadne betónovej dlažby. Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky pracovníkmi mestského úradu.

V tomto roku mesto do opráv ciest, chodníkov a parkovacích plôch celkovo preinvestuje približne 215 000 eur.

« späť

aktualizácia: 23.09.2020 | počet zobrazení: 1 743
Počet návštev od 21.02.2008: 4638574
Počet návštev dnes: 440