Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výstavba novej okružnej križovatky

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výstavba novej okružnej križovatky

V závere uplynulého roka mesto Vranov nad Topľou začalo s prebudovaním priesečnej križovatky ulíc Hviezdoslavova a Milana Rastislava Štefánika a prepojením ulíc Hviezdoslavova a Kalinčiakova. Týmto prebudovaním vznikne nová okružná križovatka so štyrmi križovatkovými ramenami, ktorá prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V rámci výstavby križovatky budú doplnené nové krátke úseky peších komunikácií a osadené nové priechody pre chodcov. Preložené budú dva chodníky na Ulici Milana Rastislava Štefánika a vybudovaný nový krátky chodník k priechodu pre chodcov cez Ulicu Milana Rastislava Štefánika.
Pribudnú ďalšie dva nové krátke chodníky, a to prepojenie ulíc Milana Rastislava Štefánika a Kalinčiakovej ulice, ktoré budú napojené na jestvujúci chodník pri centre voľného času. Realizáciou okružnej križovatky zrušené dve parkovacie plochy, ktoré nahradia nové parkoviská pred centrom voľného času s celkovým počtom 26 kolmých parkovacích miest a ďalších 10 parkovacích miest pribudne úpravou plochy, presunutím workoutového ihriska. Celkovou úpravou plochy pri budove centra voľného času celkovo pribudne 16 nových parkovacích miest.
„Prestavbou priesečnej križovatky na okružnú znížime dopravnú zaťaženosť daného územia a zároveň zvýšime bezpečnosť chodcov v tejto časti mesta. Chcem podotknúť, že v tejto časti mesta realizujeme aj výstavbu nových 70 bytov bežného štandardu, ktorej súčasťou je aj výstavba ďalšej cestnej komunikácie, a to prekrytím kanála. Získame tým novú cestnú komunikáciu, ktorá bude slúžiť nielen pri výstavbe týchto bytov, ale aj ako napojenie na nové sídlisko,“ povedal primátor mesta Ján Ragan. Celkovo do výstavby okružnej križovatky mesto Vranov nad Topľou preinvestuje približne 650 000 eur.

« späť

aktualizácia: 09.05.2023 | počet zobrazení: 699
Počet návštev od 21.02.2008: 4656980
Počet návštev dnes: 3420