Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Na pôde mestského úradu zasadala Okresná rozvojová platforma

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Na pôde mestského úradu zasadala Okresná rozvojová platforma

Dňa 23. 01. 2018 v zasadačke mestskej rady zasadala Okresná rozvojová platforma, ktorú tvoria zástupcovia štátnej a verejnej správy, stredných škôl, neziskových organizácií a podnikateľského sektora. V rámci programu bola členom rozvojovej platformy okresu predstavená revízia akčného plánu v rámci opatrenia B6 „Podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou“, a to:

1. revízia aktivity B.6.2: „Vytvorenie manažérskej organizácie na zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na Domaši“.
Podporované aktivity budú zamerané nasledovne:
príprava a podpora investícií do strategickej turistickej infraštruktúry v rekreačných strediskách cestovného ruchu na vodnej nádrži Domaša (príprava štúdií, vysporiadanie vhodných pozemkov, povolenia pre účelové využívanie majetku v správe SVP š.p. pre účely cestovného ruchu, inžinierska činnosť, geodetické práce, spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zmena účelu využitia Domaše – rezervoár pitnej vody, a podobne)
podpora realizácie konkrétnych investičných aktivít spojených s výstavbou strategickej turistickej infraštruktúry v jednotlivých rekreačných strediskách cestovného ruchu na vodnej nádrži Domaša ako je napríklad výstavba cyklochodníkov okolo vodnej nádrže (úsek Domaša Dobrá – Tíšava a iné), realizácia prís­tavísk a mól, zakúpenie resp. prenájom a prevádzkovanie výhliadkovej lode na Domaši, ktorej prevádzkovateľom bude SVP š.p., alebo OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, výstavba multifunkčných objektov so zázemím pre športové eventy, turisticko-informačné centrum, pamätné izby a expozície, záchranný systém a políciu SR, výstavba rybníkov na turistický rybolov v mŕtvych ramenách Domaše, realizácia nábrežných a plávajúcich promenád, úprava pláží a výstavba sociálnych zariadení, podpora investícií do výstavby verejnej infraštruktúry -vodovodov a kanalizácií, verejného osvetlenia, cestných komunikácií a chodníkov, parkovísk a podobne,
vytvorenie prevádzkového zázemia a rozšírenie aktivít oblastnej organizácie cestovného ruchu v rekreačnom území Domaša a okolie, obnova činnosti a modernizácia zariadení ubytovacích služieb, výstavba nových zariadení a pod.

2. revízia aktivity B.6.3: „Podpora udržateľného cestovného ruchu – vytvorenie podmienok na podporu minimálne 10 subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu v okrese“.
Okrem prípravy a realizácie konkrétnych investičných a neinvestičných projektov cestovného ruchu od subjektov územnej spolupráce a iných právnických osôb, budú predmetom podpory aj organizácia vzdelávacích kurzov zameraných na manažment ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb cestovného ruchu, samotný manažment doplnkových služieb cestovného ruchu, marketing cestovného ruchu, obnova kultúrnych pamiatok, hradných ruín a zvýšenie atraktívnosti expozícií, animačné aktivity, sieťovanie existujúcich a novovznikajúcich subjektov CR do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš s primárnym zameraním na rekreačnú oblasť Domašaa vznik iných regionálnych partnerstiev pre rozvoj cestovného ruchu. Revíziu tohto opatrenia členovia okresnej rozvojovej platformy schválili.

V rámci rokovania všetkým zúčastneným bol daný do pozornosti stanovený dátum 31. január 2018, ako posledný možný termín na doručenie „opisov projektov“ pre obce, ktoré majú záujem zapojiť sa a podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKŽP zameranej na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. Termín na predkladanie žiadosti v 1. kole je 13. apríl 2018, pričom sa vyžaduje, aby projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, bol zahrnutý (vo forme projektového zámeru) v schválenom akčnom pláne príslušného najmenej rozvinutého okresu. Centrum podpory regionálneho rozvoja informáciu o tejto výzve zaslalo každej obci patriacej do okresu Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 3 513
Počet návštev od 21.02.2008: 4243379
Počet návštev dnes: 790

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie