Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Otvorenie nových priestorov Centra podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Otvorenie nových priestorov Centra podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou

Dňa 14. mája 2019 sa na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou oficiálne otvorili nové priestory fungujúceho Centra podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou.

Centrum podpory regionálneho rozvoja pre okres Vranov nad Topľou vzniklo ako oddelenie Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a fungovalo s troma zamestnancami od marca 2017 v náhradných priestoroch MsÚ. Od apríla tohto roku funguje v plnom počte štyroch zamestnancov. Hlavnou funkciou je metodicky usmerňovať a kontrolovať projekty v rámci okresu v súlade s príslušným Akčným plánom rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Centrum je sprostredkovateľom medzi žiadateľmi o regionálny príspevok a odborom podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V neposlednom rade poskytuje administratívnu podporu Okresnému úradu vo Vranove nad Topľou a Výboru pre rozvoj okresu Vranov nad Topľou.

Slávnostné otvorenie priestorov „Centra“ sa uskutočnilo za účasti zamestnancov odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pod vedením pani Ing. Dominiky Benickej, riaditeľky odboru a prednostu Okresného úradu Vo Vranove nad Topľou pána Mgr. Andreja Krišandu. Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan slávnostne s pozvanými hosťami, ktorí prestrihli pásku, otvoril priestory „Centra“ v tzv. zadnom trakte C budovy MsÚ. Stavebné úpravy traktu s rozpočtom 54 474 eur a vybavenie priestorov v sume 7 690 eur boli realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Dofinancovanie nevyhnutných výdavkov ako aj výmenu okien v priestoroch „Centra“, ktorá nebola súčasťou nákladov hradených z finančných prostriedkov ÚV SR, zabezpečilo mesto Vranov nad Topľou v rámci svojho rozpočtu. V rámci tejto spolupráce vznikli reprezentatívne a príjemné podmienky na prácu nie len pre zamestnancov „Centra“ ale aj pre všetky subjekty regionálneho rozvoja celého okresu, ktoré tieto priestory navštívia pri pracovných rokovaniach k rozvoju najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 24.07.2019 | počet zobrazení: 6 083
Počet návštev od 21.02.2008: 4625645
Počet návštev dnes: 512