Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou spolu s ďalšími obcami pripravuje predĺženie cyklo-cesty smerom na Domašu

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou spolu s ďalšími obcami pripravuje predĺženie cyklo-cesty smerom na Domašu

Hlavným cieľom pripravovanej projektovej dokumentácie je prepojenie mesta Vranov nad Topľou s rekreačnou oblasťou Domaša. Tomu je podriadené aj smerovanie cyklistických komunikácií resp. opatrení pre cyklistickú dopravu v meste so začiatkom v predstaničnom priestore a koncom na hranici katastra s obcou Majerovce.

Video nájdete tu: https://youtu.be/q76wzPJ6Rrs

Pripravovaná štúdia v katastri mesta Vranov na Topľou rieši rozšírenie cyklistickej infraštruktúry v meste. Tá je zatiaľ zastúpená cyklocestičkou v centre mesta na zrekonštruovaných plochách na Námestí Slobody v úseku od Baziliky narodenia Panny Márie po Ulicu Alexandra Dubčeka. Spomínaná cyklocestička sa prepojí s predstaničným priestorom, kde budú zároveň osadené cykloprístrešky (cyklostojany) s cieľom zabezpečenia podmienok pre náväznosť na ostatné druhy dopravy. Na prepojenie s Námestím Slobody sa uvažuje s využitím koridoru Staničnej ulice, variantne s Ulicou 1. mája, kde sa rozšíria existujúce chodníky o jednosmerné cyklopruhy na oboch stranách ulice. Smerovanie na Domašu od Ulice Alexandra Dubčeka, to je od konca existujúcej cyklocestičky prirodzene využíva koridor ulíc Milana Rastislava Štefánika, Dlhej a Domašskej, kde sa uvažuje od minimalistického riešenia pomocou dopravného značenia na existujúcich cestných komunikáciách po ich prestavbu s cieľom vybudovania segregovanej cyklocestičky resp. cyklopruhov.

Dopravným značením sa v závislosti od priestorových možností zriadia na existujúcich komunikáciách cyklistické pruhy prípadne ochranné pruhy pre cyklistov. Variantne navrhované stavebné úpravy v uličnom priestore spomínaných ulíc spočívajú v realizácii jednosmerných cyklopruhov po oboch stranách ulice v nadväznosti na chodníky pre peších fyzicky oddelených od komunikácie. Okrem spomínaného koridoru sa študuje aj trasovanie cyklotrasy mimo frekventované ulice Milana Rastislava Štefánika a časti Dlhej ulice. V tomto prípade by sa využila miestna komunikácia na Kalinčiakovej ulici, zrealizovala by sa nová cyklocestička smerom k Čičavskému kanálu aj s jeho premostením. Cyklotrasa by následne pokračovala segregovanou cyklocestičkou na Juh smerom k Bernolákovej ulici (rozšírenie resp. prestavbu existujúcich chodníkov). Napojenie popisovanej cyklotrasy na Dlhú ulicu by sa riešilo buď cez Bernolákovu ulicu alebo cez Lúčnu takisto prostredníctvom novej cyklocestičky. Posledný úsek na Domašskej ulici bude situovaný vedľa účelovej komunikácie v záhradkárskej oblasti s pokračovaním popri ceste smerom na Majerovce. V tomto prípade sa uvažuje so segregovanou cyklocestičkou.

Celková dlžka cyklochodníka, ktorý má cez kataster mesta Vranov nad Topľou a katastre obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce a Slovenská Kajňa, bude mať približne 25 734 metrov. Dĺžka cyklochodníka v meste Vranov nad Topľou bude približne 5294 m. Celkové náklady na projektovú dokumentáciu sú vo výške 81 360 eur. Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu získala Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR a z Prešovského samosprávneho kraja. Zo zdrojov samospráv bude preinvestovaných približne 5 600 eur.

Igor Kňazovický, projektový manažér OOCR Hz Hš

« späť

aktualizácia: 14.05.2021 | počet zobrazení: 1 599
Počet návštev od 21.02.2008: 4657117
Počet návštev dnes: 3557