Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto ukončilo rekonštrukciu komunikácií na svojom území + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto ukončilo rekonštrukciu komunikácií na svojom území + video

Okrem bežných opráv ciest, chodníkov a spevnených plôch, ktoré každoročne máme od roku 2013 v rozpočte naplánované, v septembri minulého roku sme začali s realizáciou rekonštrukcie komunikácií na svojom území. Rekonštrukčné práce boli ukončené v tento rok v októbri.
Video nájdete tu: https://youtu.be/sPDaFZ1g_aE
Zrekonštruovaných bolo celkovo 16 komunikácií, ktoré boli do zoznamu rekonštrukčných prác zaradené na základe výberu výborov jednotlivých mestských častí, podnetov občanov a na základe monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu. Následne bol tento zoznam odsúhlasený v MsZ.
Na komunikáciách bol vyfrézovaný starý asfalt, následne po očistení a penetrácii povrchu, bola natiahnutá nová podkladová hrubozrnná vrstva asfaltu – slúžiaca ako vyrovnávacia vrstva, na ktorú bola položená už finálna vrstva jemnejšieho asfaltu. Pred samotným natiahnutím finálnej vrstvy asfaltu boli výškovo upravené uličné vpuste, kanalizačné poklopy a iné zariadenia nachádzajúce sa v komunikáciách.
Rekonštrukcia bola zrealizovaná na týchto komunikáciách:

 1. miestna komunikácia od križovatky na Ulici Milana Rastislava Štefánika po Základnú školu Bernolákova 
 2. miestna komunikácia od okružnej križovatky na Dlhej ulici k obchvatu 
 3. miestna komunikácia medzi bytovým domom s.č. 1060 a ZŠ Bernolákova 
 4. miestna komunikácia na Ulici na hrunku o rozlohe
 5. miestna komunikácia Sídlisko II pred garážami po križovatku OD Billa
 6. miestna komunikácia na Dobrianskeho ulici
 7. spojnica Budovateľskej ulice a Mlynskej ulice
 8. miestna komunikácia na Sídlisko 1. mája pri materskej škole o rozlohe 
 9. miestna komunikácia na Bernolákovej ulici pri tržnici 
 10. miestna komunikácia na Okulke, spodná časť sídliska 
 11. miestna komunikácia pri Základnej škole na Sídlisku II 
 12. miestna komunikácia na Dubníku, od Mlynskej ulice po prvú križovatku 
 13. miestna komunikácia na Ružovej ulici
 14. miestna komunikácia na Herlianskej ulici
 15. miestna komunikácia na Puškinovej ulici
 16. miestna komunikácia na Kláštornej uliciCelkový rozsah rekonštrukcie je 31 474 m2 v hodnote približne 1 200 000 eur. Rekonštrukcia bude prefinancovaná z úverových prostriedkov, a to vo forme rovnomerných mesačných splátkach po dobu 10 rokov, so začiatkom splácania splátok po ukončení realizácie.

Zároveň v tomto období postupne ukončujeme opravu ciest, chodníkov a spevnených plôch. Tento rok do týchto opráv bolo zaradených 13 komunikácií. Opravená bola cesta na Krátkej ulici, Školskej ulici, zrealizovaná bola oprava plochy pri večierke na Juhu, ktorej súčasťou bola aj úprava nespevnenej plochy pri susednom bytovom dome, a to zatrávňovacou dlažbou.
Ďalej do opráv boli zaradené:
oprava cesty na Ulici Kpt. Nálepku v celkovej dĺžke 455,7 metra vrátane úseku Železničnej ulice po križovatku s Puškinovou ulicou,
oprava parkoviska pri BD 1215 – zvýši sa kapacita parkoviska približne na dvojnásobný počet parkovacích miest,
vybudovanie novej parkovacej plochy pred BD 1337 pre šikmé parkovanie, na tejto ploche pribudne približne 10 nových parkovacích miest,
oprava chodníka pred bazilikou,
oprava parkovísk pred BD 1210 a 1211
oprava vnútro-sídliskových chodníkov pri BD Q a R,
oprava parkovacej plochy a chodníka na Okulke,
oprava parkoviska pred BD 1058,
oprava chodníka pred BD 1048 so vstupmi do BD.
Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky pracovníkmi mestského úradu. V tomto roku mesto do opráv ciest, chodníkov a parkovacích plôch celkovo zo svojho rozpočtu preinvestovalo približne 201 000 eur.

« späť

aktualizácia: 19.11.2019 | počet zobrazení: 1 693
Počet návštev od 21.02.2008: 4481825
Počet návštev dnes: 681