Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Bezpečný internet

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Bezpečný internet

Bezpečný internet

Druhý februárový týždeň je už tradične na základných školách po celom Slovensku venovaný problematike bezpečného internetu. Aj v tomto roku v období od 04. do 08. februára 2019 boli realizované Policajným zborom Slovenskej republiky preventívne aktivity zamerané na túto veľmi aktuálnu tému. Ich cieľom bolo hlavne zvýšiť informovanosť a právne vedome najmä detí, na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií, s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.

Na území nášho okresu boli tieto preventívne aktivity realizované referentom špecialistom skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou kpt. JUDr. Annou Katreničovou na Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou, pre žiakov 3. ročníka.

S touto veľmi aktuálnou témou sa ešte v mesiaci január 2019 zoznámili aj žiaci 7. až 9. ročníka Základnej školy Bernolákova vo Vranove nad Topľou, ktorí sa počas prednášok dozvedeli aj o tom ako rozpoznať a riešiť situácie, keď sa stanú obeťou kyberšikanovania. Týchto prednášok sa zúčastnila aj PaedDr. Jana Stašková, ktorá pôsobí na tunajšom ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou, vo funkcii koordinátora ochrany deti pred násilím.

Aby sa o problematike Bezpečného internetu a kyberšikanovaní dozvedeli niečo aj rodičia, prinášame pre nich niekoľko nasledujúcich rád, a to:

 • Nemalo by sa stať, že internetová komunikácia dieťaťu nahradí osobnú komunikáciu a stretnutia s jeho kamarátmi.
 • Kvôli internetu by dieťa nemalo zanedbávať školu a svoje povinnosti.
 • Rodičia aj dieťa by mali mať pod kontrolou čas strávený na internete a tento primerane zadeliť medzi učenie, športovanie alebo iné voľnočasové aktivity a internet.
 • Dieťa by malo pochopiť a uvedomiť si, že nie všetky informácie na internete sú vždy pravdivé.
 • Je dôležité, aby dieťa chápalo, že ak ho internetová komunikácia privádza do rozpakov alebo sa pri nej cíti trápne, túto komunikáciu má okamžite zastaviť a viac na ňu nereagovať.
 • Rodičia by mali svojim deťom vysvetliť, že je nebezpečné na internete uverejňovať svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a telefónne číslo.
 • Ďalej by rodičia mali svojim deťom vysvetliť, aby sa vyhýbali internetovej komunikácii s neznámou osobou.
 • Taktiež je potrebné, aby rodičia svoje deti upozornili, aby cez webkameru komunikovali len s osobami, ktoré osobne a dobre poznajú, inak by ju nemali používať, alebo by ju mali vhodným spôsobom prekryť, napríklad odnímateľnou nálepkou.
 • Zároveň by rodičia mali deti upozorniť aj na to, aby fotografie, na ktorých je dieťa iba v plavkách, spodnej bielizni alebo bez odevu nezverejňovali na internete, ani ich neposielali žiadnym osobám.
 • S dieťaťom, by mali mať rodičia vybudovanú dôveru, aby v prípade, že ho niekto na internete alebo cez SMS zastrašuje, posiela mu nenávistné správy alebo ho inak obťažuje, hľadalo pomoc u rodičov.
 • Ak je dieťa obeťou kyberšikanovania, samo túto situáciu nezvládne, preto je nutné, aby sa s týmto problémom dieťa čím skôr obrátilo na rodičov, pedagóga alebo inú dospelé osobu a spoločne aj v súčinnosti so školou, ak sa toto kyberšikanovanie odohráva medzi spolužiakmi, riešili túto situáciu.
 • Ak sa niekto dieťaťu vyhráža na internete smrťou, ublížením na zdraví alebo inou ťažkou ujmou môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1/ Trestného zákona.
 • Ak je dieťa na internete vydierané inou osobou, napríklad zaslaním fotografie intímnej povahy, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin vydierania podľa § 189 ods. 1/ Trestného zákona.
 • Ak je dieťa na internete inou osobou ohovárané, osočované alebo zosmiešňované a v dôsledku toho utrpí vážnu ujmu, napríklad pokus o samovraždu, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1/ Trestného zákona.

Na záver je potrebné dodať, že v dnešnej online dobe, je nutné, aby rodičia svojim deťom a ich aktivitám na internete venovali zvýšenú pozornosť a zároveň si s nimi budovali dôveru, aby sa im dieťa nebálo zdôveriť, o tom, že je mu na internete ubližované a zdôrazniť mu, že v prípade, že sa ocitne v situácii, kedy potrebuje poradiť, ale nenaberie odvahu a nezveria sa rodičom, môžu zavolať na bezplatnú anonymnú Linku Detskej istoty 116 111, kde mu poradia aj s problémom kyberšikanovania.

Spracovala:

kpt. JUDr. Anna Katreničová
Skupina prevencie, OR PZ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 21.02.2019 | počet zobrazení: 4 366
Počet návštev od 21.02.2008: 4638381
Počet návštev dnes: 247