Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou je pripravené na čerpanie prostriedkov z Európskej únie

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou je pripravené na čerpanie prostriedkov z Európskej únie

Primátor    V minulom roku mesto Vranov nad Topľou bolo spoločnosťou INECO hodnotené ako tretie najzadĺženejšie mesto na Slovensku. Zlá finančná situácia mesta, o ktorej som informoval už v roku 2011, znemožnila zrealizovať a dokončiť mnohé naplánované rozvojové programy. Práve preto som sa hneď od svojho nástupu rozhodol konať. Prostredníctvom zmien v štruktúre mestského úradu, zabezpečením starostlivosti o zeleň ako aj o zimnú a letnú údržbu vo vlastnej réžii, žiaľ, aj obmedzením výdavkov na opravy miestnych komunikácií, som dosiahol úsporu v mestskej kase vo výške 1,1 milióna eur. Celkovo sa mi podarilo od roku 2011 až doteraz znížiť dlh mesta o takmer 5 miliónov eur a zároveň hodnota majetku mesta sa zvýšila o 3,7 milióna eur. A to aj napriek tomu, že príjmy mesta z podielovej dane zo závislej činnosti boli  za to obdobie nižšie o 800 tisíc eur ako bolo naplánované v rozpočte mesta.

   Za spomínané obdobie sa nám podarilo znížiť aj úverovú zaťaženosť mesta. Tá ku koncu roka 2010, čiže pred mojim nástupom, bola vo výške 36,11% skutočných bežných prijímov roka 2009 a teraz k 31. 8. 2014 je iba vo výške 29,5% skutočných bežných príjmov roka 2013. Úverová zaťaženosť sa teda znížila o 6,61%.

   Pričom mesto Vranov nad Topľou v roku 2013 čerpalo úver na menšie rozvojové programy ako napríklad: digitalizácia kina Mladosť, rozšírenie cintorínov na Mlynskej a Cintorínskej ulici, výstavba chodníka na Čemernianskej ulici, nákup techniky na zimnú údržbu. V tomto roku sme začali realizovať výstavbu ľadovej plochy a zázemia pri Základnej škole Juh. Okrem týchto investičných akcií mesto v roku 2013 a aj v tomto roku opravilo mnoho cestných aj peších komunikácií, parkovacích plôch na sídliskách, vystavalo a doplnilo detské ihriská, športoviská a cvičisko. Vybudovali sme stojiská, zrekonštruovali zberný dvor, zariadenie pre seniorov a futbalové štadióny. V tomto roku v meste začala výstavba 44 nájomných bytov. 

A čo je najdôležitejšie, naše mesto je pripravené na nové programovacie obdobie 2014 – 2020 a na čerpanie prostriedkov z Európskej únie.

Ján Ragan, primátor mesta

« späť

aktualizácia: 21.10.2014 | počet zobrazení: 10 362
Počet návštev od 21.02.2008: 4632732
Počet návštev dnes: 1347