Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou je pripravené na čerpanie prostriedkov z Európskej únie

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou je pripravené na čerpanie prostriedkov z Európskej únie

Primátor    V minulom roku mesto Vranov nad Topľou bolo spoločnosťou INECO hodnotené ako tretie najzadĺženejšie mesto na Slovensku. Zlá finančná situácia mesta, o ktorej som informoval už v roku 2011, znemožnila zrealizovať a dokončiť mnohé naplánované rozvojové programy. Práve preto som sa hneď od svojho nástupu rozhodol konať. Prostredníctvom zmien v štruktúre mestského úradu, zabezpečením starostlivosti o zeleň ako aj o zimnú a letnú údržbu vo vlastnej réžii, žiaľ, aj obmedzením výdavkov na opravy miestnych komunikácií, som dosiahol úsporu v mestskej kase vo výške 1,1 milióna eur. Celkovo sa mi podarilo od roku 2011 až doteraz znížiť dlh mesta o takmer 5 miliónov eur a zároveň hodnota majetku mesta sa zvýšila o 3,7 milióna eur. A to aj napriek tomu, že príjmy mesta z podielovej dane zo závislej činnosti boli  za to obdobie nižšie o 800 tisíc eur ako bolo naplánované v rozpočte mesta.

   Za spomínané obdobie sa nám podarilo znížiť aj úverovú zaťaženosť mesta. Tá ku koncu roka 2010, čiže pred mojim nástupom, bola vo výške 36,11% skutočných bežných prijímov roka 2009 a teraz k 31. 8. 2014 je iba vo výške 29,5% skutočných bežných príjmov roka 2013. Úverová zaťaženosť sa teda znížila o 6,61%.

   Pričom mesto Vranov nad Topľou v roku 2013 čerpalo úver na menšie rozvojové programy ako napríklad: digitalizácia kina Mladosť, rozšírenie cintorínov na Mlynskej a Cintorínskej ulici, výstavba chodníka na Čemernianskej ulici, nákup techniky na zimnú údržbu. V tomto roku sme začali realizovať výstavbu ľadovej plochy a zázemia pri Základnej škole Juh. Okrem týchto investičných akcií mesto v roku 2013 a aj v tomto roku opravilo mnoho cestných aj peších komunikácií, parkovacích plôch na sídliskách, vystavalo a doplnilo detské ihriská, športoviská a cvičisko. Vybudovali sme stojiská, zrekonštruovali zberný dvor, zariadenie pre seniorov a futbalové štadióny. V tomto roku v meste začala výstavba 44 nájomných bytov. 

A čo je najdôležitejšie, naše mesto je pripravené na nové programovacie obdobie 2014 – 2020 a na čerpanie prostriedkov z Európskej únie.

Ján Ragan, primátor mesta

« späť

aktualizácia: 21.10.2014 | počet zobrazení: 9 664
Počet návštev od 21.02.2008: 4383633
Počet návštev dnes: 1028