Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Pracovné stretnutie primátorov, starostov miest a obcí a zástupcov subjektov územnej spolupráce

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Pracovné stretnutie primátorov, starostov miest a obcí a zástupcov subjektov územnej spolupráce

Dňa 27.4.2016 sa za účasti primátora Vranov nad Topľou mesta Jána Ragana, prednostu Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Pavla Molčana, riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou Ľubomíra Lukiča a Moniky Štofovej z odboru regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, uskutočnila pracovná porada primátorov a starostov miest a obcí vranovského okresu. Hlavnou témou stretnutia bola príprava akčného plánu, ktorého cieľom je podpora vytvárania nových udržateľných pracovných miest a zapojenie obcí a miest do tohto procesu. Prítomní boli na stretnutí vyzvaní k spracovaniu konkrétnych zámerov, ktoré by sa dali zrealizovať v obciach a mestách vranovského okresu tak, aby ich výsledný efekt bola tvorba nových pracovných miest.

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutých okresov bude spracovaný na základe zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom.

« späť

aktualizácia: 12.05.2016 | počet zobrazení: 7 261
Počet návštev od 21.02.2008: 4481867
Počet návštev dnes: 723