Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Video: OPRAVA PEŠÍCH, CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Video: OPRAVA PEŠÍCH, CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Začiatkom septembra mesto Vranov nad Topľou začalo s celkovou opravou cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na svojom území. V tomto roku bude zrealizovaných 18 opráv mestských komunikácií, na ktorých bude čiastočne odstránený asfaltový, resp. betónový kryt, očistený povrch krytu, odstránené povrchové lokálne deformácie, odstránené pôvodné – poškodené a osadené nové obrubníky, zrealizovaná výšková úprava uličných vpústí, poklopov a šácht, nanesený živičný spojovací postrek z cestného asfaltu, uložené nové živičné vrstvy asfaltového betónu a vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu.

Video nájdete tu: https://youtu.be/tp_qEm_G22s

ZREALIZOVANÉ BUDÚ OPRAVY TÝCHTO OBJEKTOV:

 1. oprava parkoviska na Sídlisku 1. mája pri bloku “C”,
 2. oprava chodníka ul. Janka Kráľa,
 3. oprava cestnej a pešej komunikácie na Jarnej ulici,
 4. oprava plocha na Slanskej ulici,
 5. vyštrkovanie parkoviska na Juhu pri kotolni,
 6. oprava plochy – časti chodníka na Juhu pri stojisku,
 7. výmena obrubníkov na Mlynskej ulici – združenie finančných prostriedkov na opravu komunikácie s Prešovským samosprávnym krajom,
 8. oprava chodníka pri Základnej škole Sídlisko II,
 9. oprava chodníka pri Bytovom dome č. 1323 na Sídlisku II,
 10. oprava chodníka na Domašskej ulici,
 11. oprava chodníka na Ulici duklianskych hrdinov,
 12. oprava chodníkov pri Bytovom dome 1064 na Juhu,
 13. oprava komunikácie a chodníka na Kalinčiakovej ulici,
 14. oprava spevnených plôch na Okulke pri BD O a P,
 15. oprava spevnenej plochy na Sídlisku I pri BD 991,
 16. oprava spevnenej plochy pri DIPE,
 17. oprava spevnenej plochy na Juhu pri BD 1059,
 18. oprava spevnených plôch na Rodinnej oblasti pri BD 653 a BD 654 .Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky pracovníkmi mestského úradu. Termín ukončenia prác je naplánovaný do konca novembra. Celkovo do opráv miestnych komunikácií a spevnených plôch mesto preinvestuje približne 310 000 eur.

Z dôvodu rozsiahlych opráv komunikácií na území mesta žiadame vodičov o pochopenie situácie, toleranciu, pretože počas opráv budú cesty čiastočne uzatvorené a doprava na nich môže byť výrazne obmedzená a zhustená.

« späť

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 1 269
Počet návštev od 21.02.2008: 4625658
Počet návštev dnes: 525