Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto požiada o dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto požiada o dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj na svojom februárovom zasadnutí schválil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. Táto výzva je určená na podporu financovania projektov, v rámci troch programov a to šport, kultúra a sociálne služby.
O dotáciu v rámci výzvy môžu požiadať právnické a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a to vo výške od 1 000 do 5 000 eur, maximálne však do výšky 80% z celkových skutočne vynaložených výdavkov projektu. Mesto Vranov nad Topľou v rámci tejto výzvy požiada PSK o dotáciu v programe 2 – KULTÚRA a to na zakúpenie umeleckého diela – HESPERID, ktoré bude umiestnené na námestí vo fontáne. Toto umelecké dielo bolo prezentované na námestí počas minuloročnej letnej sezóny. Potešilo mnohých obyvateľov a návštevníkov mesta Vranov nad Topľou a bolo pozitívne vnímané verejnosťou.

« späť

aktualizácia: 02.05.2016 | počet zobrazení: 3 874
Počet návštev od 21.02.2008: 4481854
Počet návštev dnes: 710