Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola Juh

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola Juh

So znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy Juh mesto Vranov nad Topľou začalo už v roku 2019, a to výmenou okien, dverí a vymurovaním spojovacej chodby tejto materskej školy. Súčasťou výmeny okien bolo aj osadenie žalúzií. Do výmeny okien mesto z vlastných prostriedkov preinvestovalo približne 98 000 eur.

So stavebnými prácami na budove materskej školy mesto pokračovalo aj minulý rok, počas ktorého zrealizovalo kompletnú výmenu povlakovej krytiny strechy so zateplením na celej budove materskej školy, pričom časť strechy nad spojovacou chodbou bola z plochej upravená na pultovú. V rámci rekonštrukcie bolo zrealizované rozšírenie atiky strechy o zateplenie a nové jej nové oplechovanie. Osadený bol aj nový bleskozvod. Predmetná rekonštrukcia strechy bola prefinancovaná z poskytnutých regionálnych príspevkov z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, a to vo výške 95 500 eur.

Zároveň bolo realizované zateplenie stien tejto materskej školy, a to minerálnou vlnou. Jeho súčasťou bolo aj osadenie vonkajších hliníkových parapet k už vymeneným oknám. Aj na toto časť rekonštrukcie materskej školy mesto Vranov nad Topľou získalo z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR regionálny príspevok, a to vo výške 84 246 eur. Celkovo bolo do zateplenia budovy preinvestovaných približne 102 000 eur.

V tomto roku, začiatkom júla, mesto spustilo naplánovanú opravu sociálnych zariadení v budove tejto materskej školy. V rámci opravy bolo obnovených šesť miestností so sociálnymi zariadeniami, šesť miestností – detských umyvární, šesť predsiení k sociálnym zariadeniam a umyvárňam, šesť učiteľských toaliet a šesť šatní, či už na prízemí alebo na poschodí. Práce pozostávali z búracích prác, demontáže existujúcej sanity a zariadení, z vyrovnania stien a podláh, položenia nových dlažieb a obkladov, osadenia novej sanity s príslušenstvom, osadenia nových interiérových dverí vrátane ich dodávky a povrchovej úpravy stien omietkou. Súčasťou týchto stavebných prác boli vodoinštalačné práce, elektroinštalačné práce a ďalšie príslušné súvisiace práce, ako sú nátery a maľby stien. Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole Juh bola financovaná z vlastných prostriedkov mesta Vranov nad Topľou, a to vo výške 83 000 eur.

Celkovo do tejto materskej školy, ak pripočítame finančné prostriedky určené na opravu sociálnych zariadení, bolo od roku 2019 preinves­tovaných 378 500 eur, pričom 180 000 eur mesto získalo z regionálneho príspevku a 198 500 eur mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu.

« späť

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 2 325
Počet návštev od 21.02.2008: 4478703
Počet návštev dnes: 557