Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poslanci – nezadlžujte mesto, pokiaľ sú aj iné možnosti

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci – nezadlžujte mesto, pokiaľ sú aj iné možnosti

primator 14/18V poslednom období v našom meste cítiť napätie, ktoré je vyvolané pochybnosťami ohľadom investície v našom priemyselnom parku. Investíciu spoločnosti Plasma energy s.r.o., teda aj zámer a prenájom pozemku, ako aj podmienky zmluvy s touto spoločnosťou schválili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v minulom roku.

V tomto roku poslanci svojim novým uznesením tento zámer a prenájom zrušili. Zároveň ma ďalším uznesením požiadali, aby som rokoval so spoločnosťou a dohodol ukončenie zmluvného vzťahu. Keďže spoločnosť už rok pracuje na potrebných povoleniach, s ukončením zmluvy dohodou zástupcovia spoločnosti nesúhlasili. Z rokovaní je zrejmé, že pokiaľ im bude zmluva vypovedaná jednostranne z našej strany, mestu hrozí súdny spor s finančnými nárokmi firmy. A práve toto by nášmu mestu mohlo veľmi ublížiť. Z tohto dôvodu som využil právo veta a unáhlené uznesenie prijaté mestským zastupiteľstvom som nepodpísal. Tu však chcem deklarovať, že som vždy rešpektoval a vždy budem rešpektovať vôľu a názor občanov nášho mesta a aj nimi zvolených zástupcov – poslancov. Uznesenie, ktoré schválili je zbytočne unáhlené a môže mestu výrazne finančne poškodiť. Som za to, aby sme počkali na vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, ktoré tomto čase posudzuje vplyv tejto prevádzky na životné prostredie v našom meste. Ak bude vplyv negatívny, ministerstvo svojim rozhodnutím túto prevádzku v našej lokalite nepovolí. Tento postup navrhovali aj niektorí poslanci. V takomto prípade by mestu nehrozili žiadne sankcie zo strany spoločnosti. Toto je dôvod, prečo som nepodpísal unáhlene schválené uznesenie a navrhujem počkať na vyjadrenie ministerstva.

Poslanci doručili na ministerstvo petíciu občanov, ktorá taktiež môže ovplyvniť rozhodnutie ministerstva. Prekvapuje ma, že aj napriek týmto skutočnostiam práve tí istí poslanci majú snahu o zrušenie zmluvy ešte pred vyjadrením sa ministerstva a tak úmyselne vystavujú mesto hrozbe finančných sankcií. Ukončiť zmluvu spôsobom ako to odhlasovali svojim unáhleným uznesením bude možné aj po prípadnom kladnom vyjadrení ministerstva.

Počas uplynulých rokov sme urobili všetko preto, aby sme znížili dlh nášho mesta a zlepšili finančnú kondíciu mesta. Preto by teraz bolo nerozumné ohroziť naše mesto pokiaľ je predpoklad, že sa vec dá vyriešiť bez finančného zaťaženia mesta.

Ján Ragan, primátor mesta

« späť

aktualizácia: 16.07.2015 | počet zobrazení: 5 778
Počet návštev od 21.02.2008: 4478742
Počet návštev dnes: 596