Parkovanie

ZÓNA PLATENÉHO PARKOVANIA

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s investorom – EEI s.r.o. – prevádzkovateľom a projektantom zóny plateného parkovania spúšťa do skúšobnej prevádzky nový projekt organizácie dopravy v centrálnej mestskej zóne dňa 21. 03. 2011.

Cieľom novo vytvorenej organizácie dopravy bude dosiahnutie vyrovnaného zaťaženia mestského centra statickou dopravou. Tento cieľ je možné dosiahnuť realizáciou celoplošnej regulácie – zónou plateného parkovania (viď priložený plánik). Takáto zonácia výrazne prihliada na potreby obyvateľov a chráni ich pred inváziou motorizácie denne prichádzajúcou do centra mesta. Súčasťou novovzniknutej organizácie dopravy a zavedenia spoplatnenia parkovania v centrálnej mestskej zóne je spustenie projektu SMS parking. Vodiči tak môžu za parkovanie komfortne zaplatiť zaslaním SMS priamo zo svojho mobilného telefónu. Ide o jednoduchú formu parkovného, pretože platba trvá iba pár sekúnd. Vodiči môžu v centre mesta zaplatiť parkovné na platenom mestskom parkovisku prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Stačí zaslať SMS v tvare

VT (medzera) A1 (medzera) EČV – evidenčné číslo vozidla na skrátené číslo 2200

Spätne im bude doručený SMS parkovací lístok, ktorý je súčasne potvrdením o uhradení parkovného. Zaslanou SMS správou získava vodič hodinový parkovací lístok za 0,60 € s DPH. V cene parkovného sú zahrnuté všetky prichádzajúce a odchádzajúce SMS-ky. Daňový doklad úhrady parkovného ako aj ostatné podrobnosti o službe je možné si pozrieť na webstránke prevádzkovateľa: http://eei.sk.

Skúšobná prevádzka novej organizácie dopravy bude trvať od jej zavedenia do konca marca a v tomto období nebude vykonávaná kontrola dodržiavania regulačných mechanizmov. Počas tejto doby sa vodiči budú môcť oboznámiť s novým dopravným značením, ktorého rešpektovanie bude kontrolované príslušníkmi mestskej polície od spustenia projektu do riadnej prevádzky a to 01. 04. 2011.

Počas stabilizácie novovzniknutého dopravného systému a počas jeho ďalšej prevádzky plánujeme rozvíjať dopravnú infraštruktúru mesta Vranov nad Topľou v duchu moderných trendov, ktoré hovoria o uprednostňovaní humanizácie uličných priestorov pred nežiaducim prílišným objemom motoristickej dopravy. Pre zvýšený komfort motorizovaných návštevníkov centrálnej mestskej zóny plánujeme už dnes nasledovné ďalšie kroky:

 • v priebehu mája 2011 vybaviť mestské platené parkoviská sieťou parkovacích automatov,
 • vybudovať nové parkovacie plochy na ul. Boženy Němcovej, pri OC Kaufland a na sídlisku Okulka,
 • rekonštruovať a humanizovať (výsadba novej zelene) parkovacie plochy na Sídlisku I
 • zabezpečovať kvalitnú letnú a zimnú údržbu parkovacích plôch.

V prípade otázok sú obyvateľom k dispozícii zamestnanci spoločnosti EEI na Štúrovej ulici č. 99, alebo mailom na info@eei.sk.

Zóna plateného parkovania

Cenník parkovného:

 • Hodinová sadzba: 0,50 €/hod, prevádzková doba pondelok – piatok 07.30–18.00
 • Hodinová sadzba pri SMS platbe: 0,60 €/hod, prev. doba pon. – pia. 07.30–18.00
 • Držiteľ parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím (podľa Z. 447/2008 Z.z.): parkovanie zdarma
 • Predplatná parkovacia karta: 250 €/rok (prenosná/nepre­nosná)
 • Predplatná parkovacia karta zľavnená: 25 €/rok (len neprenosná podľa čl. VIII bod 7)
 • Rezidentská parkovacia karta 5€/rok (prvá), 20€/rok (druhá), 50€/rok (tretia)
 • Vyhradzovacia parkovacia karta 600 €/rok
 • Manipulačný poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu odcudzenia, alebo zmeny EČV po predložení príslušných dokladov: 5€
 • Manipulačný poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu straty alebo poškodenia: 50% z nadobúdacej ceny karty

Všetky parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.

« späť

aktualizácia: 06.02.2012 | počet zobrazení: 82 654
Počet návštev od 21.02.2008: 4624780
Počet návštev dnes: 907