Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Novoročné stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Novoročné stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví

V pondelok 23.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcov primátora mesta Dušana Moleka, Petra Zahorjana a vedúcej oddelenia školstva Valérie Novikmecovej stretol s predstaviteľmi cirkví a predstaviteľmi duchovného života pôsobiacimi na území mesta.

V úvode stretnutia primátor mesta prítomných privítal na tradičnom novoročnom stretnutí a zároveň ich požiadal o modlitbu za už zosnulých farárov a to o. Matúša Čekana, o.Michala Kučeru z Gréckokatolíckej farnosti sv. Pia z Pietrelciny a zborového farára a.v. Martina Vargovčáka z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi. Všetkým prítomným vyjadril svoje poďakovanie za ich prácu a obetavosť, ktorú preukázali nielen počas pandémie, ale aj počas uplynulého roka, keď v rámci svojich farností poskytli strechu nad hlavou ľuďom, utekajúcim zo svojich domov pred vojnou na Ukrajine.

Vo svojom príhovore primátor mesta poďakoval nielen za obetavú prácu v rámci duchovného života v našom meste, ale taktiež vyjadril presvedčenie, že piliere postavené na základoch duchovnej viery sú v dnešnej modernej dobe nevyhnutným faktorom, ktorý je potrebný pre formovanie mladej generácie, kde sociálne siete dokážu zatieniť nielen ľudské, ale aj tradičné hodnoty nášho života.

Na novoročnom stretnutí sa na podnet o. Albičuka otvorila aj téma cintorínskych a pohrebných služieb, kde odzneli rôzne návrhy na zlepšenie a skvalitnenie týchto služieb.

V závere stretnutia primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na Novoročnom stretnutí a uviedol: „Tieto stretnutia vytvárajú priestor nielen na udržiavanie dobrých vzťahov medzi mestom a cirkvami v tejto náročnej dobe , ale vytvárajú priestor na prediskutovanie problematickej­ších tém.“

referát kultúry, MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 682
Počet návštev od 21.02.2008: 4631290
Počet návštev dnes: 1378