Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2018 ukončilo svoje hospodárenie s prebytkom

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou v roku 2018 ukončilo svoje hospodárenie s prebytkom

Jedným z bodov rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vo štvrtok 28. 6. 2019, bol záverečný účet mesta za rok 2018. Podľa pripraveného dokumentu mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2018 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 23 196 747,45 € a celkovými výdavkami v sume 22 128 760,28 €. Rozdiel medzi nimi je prebytok vo výške 1 067 987,17 €. Ide znova o historicky najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia a prvýkrát v histórii dokonca prekonal hranicu 1 milióna eur.
Prebytok celkového rozpočtu po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a prostriedky podľa osobitných predpisov, a to v sume 633 832,73 €, bol vo výške 434 154,44 € schválený na tvorbu rezervného fondu.
Aktíva mesta sa zvýšili celkovo o 561 500 €. Do majetku mesta boli zaradené investície ako napríklad Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta 3. etapa, oplotenie cintorína v Čemernom, úprava svahov pod cintorínom na ulici Na vŕšku, IBV Lomnica – kanalizácia, osvetlenie, malotraktor, traktor, zrňovacia radlica, parkovisko na Lúčnej pri kruhovom objazde.
Mesto k 31. 12. 2018 neevidovalo žiadne záväzky po splatnosti nad 60 dní. V roku 2018 mesto získalo z grantov a dotácií 7 846 400 €. Poskytlo dotácie v celkovej sume 340 540 €, z toho na šport 301 810 €, na kultúru 12 170 €, cirkvi a tretí sektor 9 870 € a na sociálnu oblasť 16 690 €.

« späť

aktualizácia: 24.07.2019 | počet zobrazení: 2 496
Počet návštev od 21.02.2008: 4638282
Počet návštev dnes: 148