Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Slávnostné prijatie jubilanta - Mirona Blaščáka

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie jubilanta - Mirona Blaščáka

Pri príležitosti životného jubilea v piatok 4. júna primátor mesta Ján Ragan spolu s prednostom Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a svojimi zástupcami slávnostne prijal jubilanta, bývalého dlhoročného poslanca mestského zastupiteľstva, ako aj bývalého člena mestskej rady a zástupcu primátora, Mirona Blaščáka.

Milý JUBILANT, som veľmi rád, že sme Ťa mohli takto slávnostne prijať tu na pôde Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, ako oslávenca, človeka, ktorý urobil kus práce v oblasti školstva, na úseku samosprávy a v rámci spoločenského života. Sme radi, že môžeme Ti zablahoželať k tvojmu životnému jubileu a zaželať Ti veľa pevného zdravia, šťastia v kruhu najbližších a životného optimizmu,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

RNDr. Miron Blaščák sa narodil 3. júna v Hostoviciach v okrese Snina. V meste Vranov nad Topľou začal pôsobiť od roku 1978, kde získal aj trvalý pobyt a od vtedy je „Vranovčanom“. V školskom roku 1978 – 1979 pôsobil na Základnej škole Juh a od školského roka 1979–1980 prešiel na Gymnázium vo Vranove nad Topľou.
Okrem vyučovacieho procesu sa angažoval aj v mimoškolskej práci s mládežou. Bol spoluzakladateľom stredoškolskej odbornej činnosti v okrese Vranov nad Topľou a zúčastňoval sa letných aktivít so svojimi žiakmi na Domaši pri zbere drobného ovocia.
Od roku 1990 pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva, kde s výnimkou jedného volebného obdobia, vykonával poslaneckú funkciu až do roku 2014.
Bol členom mestskej rady, predsedom školskej komisie a jedno funkčné obdobie bol zástupcom primátora mesta. V roku 1999 sa stal riaditeľom Gymnázia vo Vranove nad Topľou, kde jeho zásluhou vzniklo množstvo nových projektov, ako vybudovanie vlastnej kotolne, dokončenie rozostavanej školskej jedálne, výmena okien a vypracovanie podkladov k projektu na zateplenie budovy školy.
Za svoju prácu bol v roku 2011 ocenený predsedom Prešovského samosprávneho kraja cenou za mimoriadny prínos pre región v oblasti výchovy a vzdelávania. V roku 2017 získal Cenu primátora za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 4 559
Počet návštev od 21.02.2008: 4632683
Počet návštev dnes: 1298