Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rekonštrukčné práce Futbalové ihrisko na Rodinnej oblasti

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Rekonštrukčné práce Futbalové ihrisko na Rodinnej oblasti

V závere júna bolo slávnostne do užívania odovzdané Futbalové ihrisko na Rodinnej oblasti. V rámci stavebných úprav v stavebnom objekte šatne bola zrealizovaná demontáž a montáž nových podláh, odstránené keramické obklady, vymenené okná a dvere, demontované drevené stropné obklady, drevené obklady stien a elektrické ohrievače vody.
Taktiež v rámci rekonštrukcie boli osadené nové elektrické rozvody, nový NN rozvádzač, rozvod zásuvkovej, ostatnej elektroinštalácie a elektrickej inštalácie pre technické zariadenia (ÚK, ZTI), ochrana proti prepätiam, ochrana pred zásahom blesku a ochrana pred úrazom elektrického prúdu. Zároveň boli namontované nové zariaďovacie predmety vrátane rozvodov vody a splaškovej kanalizácie, zrealizované maľby stien, stropov v interiéry a exteriéry, nátery oceľových zárubní a strešnej konštrukcie.
V rámci prác bol opravený betónový múrik , ktorý oddeľuje tribúnu od ihriska a doplnená zemina s urovnaním pozdĺž ihriska v priestore bývalej bežeckej dráhy. Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj oprava studne a osadenie akumulačnej nádrže na zachytávanie vody. Rekonštrukčné práce na boli ukončené v marci 2019.

Rekonštrukcia ihriska bola prefinancovaná z finančných prostriedkov štátu vyčlenených v rámci akčného plánu vo výške 150 000 eur. Mesto Vranov nad Topľou z vlastných prostriedkov do rekonštrukcie preinvestovalo 20 000 eur.

« späť

aktualizácia: 28.06.2019 | počet zobrazení: 2 119
Počet návštev od 21.02.2008: 4625636
Počet návštev dnes: 503