Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Záverečný účet mesta za rok 2020 a použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Záverečný účet mesta za rok 2020 a použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou

Vo štvrtok 27. mája poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili záverečný účet mesta. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2020 mesto ukončilo svoje hospodárenie s prebytokom v sume 4 314 787, 13 eur. Ten bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, a to napríklad o dotáciu na prekrytie športoviska pri Základnej škole Lúčna, či o dotáciu na výstavbu Športovej haly pri Základnej škole Juh a o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 3 610 426,11 eur. Po odpočítaní tejto sumy z prebytku hospodárenia sa rezervný fond navýšil o 704 361,02 eur.

V rámci kapitálových výdavkov mesto Vranov nad Topľou v uplynulom roku zrealizovalo viacero investičných akcií, ako napríklad Modernizáciu mestskej tržnice, čiastočnú rekonštrukciu Materskej školy Okulka, rekonštrukciu strechy Materskej školy Juh, výstavbu haly v priemyselnom parku Ferovo, symbolickú prezentácia Kostola sv. Štefana.
K 31. 12. 2020 mesto Vranov nad Topľou neevidovalo žiadne záväzky po splatnosti. Aj napriek prijatiu návratnej finančnej výpomoci (pôžička z Ministerstva financií SR – poskytnutá z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19) sa suma celkového dlhu zvýšila iba o 86,4 tis. €.
Zákonná zadlženosť sa aj napriek spomínanej pôžičke znížila oproti roku 2019 o 2,45 % na 27,8 %.

Zároveň v rámci rokovania o úprave rozpočtu na rok 2021 poslanci schválili použitie rezervného fondu mesta. Finančné prostriedky vyčlenili na:

  • na financovanie opravy sociálnych zariadení na Materskej škole Juh vo výške 95 000 eur,
  • na dofinancovanie projektu Zvýšenie kapacity Materskej školy Kukučínova vo výške 48 000 eur,
  • na dofinancovanie projektu Dobudovanie a rekonštrukcia komunikácií na Cintorínskej ulici vo výške 20 000 eur,
  • na odkúpenie nehnuteľnosti od Východnoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice vo výške 165 000 eur a na oplotenie tejto nehnuteľnosti 40 000 eur,
  • na plánované opravy v tepelnom hospodárstve 315 000 eur.


Pri schvaľovaní úpravy rozpočtu na rok 2021 bol schválený návrh aj na prijatie úveru na prekrytie futbalového ihriska s umelou trávou na Základnej škole Lúčna. Celková investícia je predpokladaná do sumy 1,6 mil. eur, pričom 1 mil. eur mesto získalo zo štátneho rozpočtu SR.

« späť

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 1 117
Počet návštev od 21.02.2008: 4478717
Počet návštev dnes: 571