Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Vo štvrtok 24. marca poslanci mestského zastupiteľstva schválili zmeny a doplnky číslo 6 územného plánu nášho mesta a Všeobecne záväzné nariadenie mesta o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Vranov nad Topľou. Tieto zmeny a doplnky vymedzili riešené územie na základe požiadaviek mesta a ich hlavným cieľom riešenia sú: 

 • zmeny a doplnky funkčného využitia územia mesta na riešených lokalitách
 • zmeny a doplnky dopravného vybavenia územia mesta na riešených lokalitách
 • zmena číslovania ciest II. a III. triedy
 • doplnenie záväzných regulatívov zastavanosti plôch pre jestvujúce a navrhované funkčné plochy
 • zapracovanie úpravy trasy severozápadného obchvatu mesta , preložka cesty III/ 3617
 • zapracovanie verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich z ÚPN PSK zo schémy verejnoprospešných stavieb.


Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta sú nasledovné lokality vymedzené mestom Vranov nad Topľou:

 • Lokalita č. 1, Čemerné Pri Topli, Ružová ulica (k. ú. Čemerné)
 • Lokalita č. 3, Ulica A. Sládkoviča, Pri ceste I/15 (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 4, Ulica Domašská, Rodinná oblasť (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 5, Ulica Orechová (k. ú. Čemerné)
 • Lokalita č. 6, Ulica Duklianskych hrdinov (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 7, Poloviny, Ulica Lomnická (k. ú. Čemerné)
 • Lokalita č. 8, Ulica na Okulke (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 9, Sídlisko 1. mája (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 10, Ulica Toplianska (k. ú. Čemerné)
 • Lokalita č. 11, Ulica M. Benku (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 12, Ulica Kalinčiakova (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 13, Ulica Tehelná a Herlianska,( k.ú. Čemerné)
 • Lokalita č. 14, Ulica Cintorínska (k. ú. Čemerné)
 • Lokalita č. 15, Ulica M. R. Štefánika (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 17, IBV Dubník (k. ú. Vranov nad Topľou)
 • Lokalita č. 18, Staničná ulica (k. ú. Vranov nad Topľou)

Predmetom riešenia na k. ú. Vranov nad Topľou je ďalej : 

 • úprava trasy severozápadného obchvatu mesta , preložka cesty III/3617, prepojenie cesty I/18 na Mlynskú ulicu – preložka cesty III/ 3622 Čemerné.

« späť

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 1 161
Počet návštev od 21.02.2008: 4624861
Počet návštev dnes: 988