Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Mesto rozšíri kapacitu materských škôl

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto rozšíri kapacitu materských škôl

Tak ako iné mestá a obce, aj mesto Vranov nad Topľou reagovalo na výzvu o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov na rok 2015. Snahou mesta – zriaďovateľa materských škôl, bolo získať dotáciu pre Materskú školu, Kukučínova ulica 103, v ktorej by sa finančné prostriedky využili na rekonštrukciu priestorov školy a Materskú školu, Juh 1051, na výstavbu nadstavby školy.
Členmi komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie boli mestu schválené finančné prostriedky vo forme dotácie pre Materskú školu Juh 1051 a to vo výške 55 000,– eur na kapitálové výdavky a 6 tisíc eur na bežné výdavky. Finančná spoluúčasť miest a obcí na takýchto projektoch je 5% z poskytnutej dotácie. Úspešných žiadatelov vyzve Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií – podpísanie zmluvy. Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu, vrátane prípravných prác, verejného obstarávania a samotnej realizácie je december 2016.
V prípade vyhlásenia novej podobnej výzvy alebo iných výziev, sa mesto bude opätovne uchádzať o možnosť získania dotácie na rekonštrukciu Materskej školy, Kukučínova ulica 103, prípadne iných materských škôl na území mesta.
V súčasnom období, z vlastných finančných prostriedkov mesta, financujeme zriadenie novej triedy v Materskej škole, Sídlisko 1. mája. Zvýšenie kapacity materskej školy vzišlo na základe zvýšeného počtu žiadostí zákonných zástupcov detí pri zápise na nový školský rok 2015/16.
PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 09.06.2015 | počet zobrazení: 6 463
Počet návštev od 21.02.2008: 3818080
Počet návštev dnes: 189