Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Mesto predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou“

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou“

Mesto Vranov nad Topľou sa zapojilo do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Hlavnou aktivitou projektu je regenerácia vnútrobloku Sídliska II s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V prípade schválenia projektu bude revitalizácia priestoru zahŕňať prestavbu a obnovu existujúceho vnútrobloku, výstavbu nového multifunkčného a workoutového ihriska, fitness a detského ihriska pre obyvateľov mesta, resp. danej lokality.
Termín realizácie projektu predpokladáme na 6 mesiacov, celkové oprávnené výdavky projektu budú približne vo výške 943 000 eur. Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa – mesta Vranov nad Topľou budú predstavovať sumu minimálne 47 191,31 eur.


V súčasnosti sú riešené časti územia prevažne zelené trávnaté plochy so stromami, doplnené existujúcimi spevnenými plochami, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru.

« späť

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 1 300
Počet návštev od 21.02.2008: 4388638
Počet návštev dnes: 1081