Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

Existuje mnoho jednoduchých ľudí,
ktorí nie sú známi po celom svete,
a predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným…
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva v ich vnútri.
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu
a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných…

„Byť človekom je krásne, jedinečné a úžasné. Avšak najkrajšie a najúžasnejšie je byť pritom všetkom aj uznaným a za svoj prínos a vytvorené hodnoty oceneným človekom.“

Týmito slovami sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou začalo 16. októbra v podvečerných hodinách slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou vzácnym, obetavým ľuďom – našim spoluobčanom – ako výraz veľkej vďaky a uznania, ktorí za svoje príkladné životné postoje a činy hodné nasledovania boli navrhnutí na verejné ocenenie.

K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan, ktorý o.i. povedal: „Aj v našom meste žije veľa vzácnych ľudí. Denne sa s nimi stretávame, rozprávame sa, tešíme sa s nimi a vôbec si neuvedomujeme výnimočnosť tých, ktorých krédom sa stala láska k práci, k ľuďom a k životu. Svojou odbornosťou, zanietenosťou a ľudskosťou odovzdávali a odovzdávajú veľké posolstvo, spríjemňujú dni všedné i sviatočné, šíria okolo seba pokoj a lásku. Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch. Hovoria však za nich výsledky v oblasti spoločenskej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, či športovej a vzbudzujú patričný „rešpekt“ i obdiv najbližšieho okolia.

Vážení laureáti, vaša každodenná práca a snaženie smerovali k tomu, aby sa naše mesto rozvíjalo a šírilo dobré meno. Ste tu pre tých, čo tu boli, pre tých, čo sú, ale aj pre tých, čo ešte prídu. Dovoľte mi, aby som sa vám v mene svojom i v mene mestského zastupiteľstva poďakoval za všetko doposiaľ vynaložené úsilie a úspechy, ktoré ste dosiahli. Ďakujeme vám za to, že myslíte a konáte v prospech občanov a mesta.“

Laureáti sa po prečítaní svojho mena a stručnej charakteristiky prišli podpísať do pamätnej knihy mesta a prevziať ocenenie z rúk primátora mesta.

K prítomným sa prihovoril pán Stanislav Obický, ktorý sa stal v poradí druhým čestným občanom mesta Vranov nad Topľou za zásluhy o kultúrny a sociálny rozvoj mesta Vranov nad Topľou, dlhoročnú materiálnu podporu činnosti reprezentantov kultúry, spoločenských organizácií, mládeže i seniorov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta a za ocenených sa poďakoval umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan Mgr. Peter Kocák, ktorý za súbor pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru prevzal Cenu mesta Vranov nad Topľou.

Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia – čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou, Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou, Cenu mesta Vranov nad Topľou a Čestné občianstvo mesta Vranov nad Topľou, spríjemnili slávnostné chvíle účinkujúci: duo Dolce suono – Mária Pavolková a Ľudmila Vardžíková, Katka Košalková, akordeónové kvarteto žiakov ZUŠ, Alexandra Janová, Katarína Lehončáková, Marta Tokarčíková, harmonikár Juraj Kuruc a FS Vranovčan. Podujatie moderovala Viera Machková.

Milá slávnosť venovaná oslave človečenstva a ľudskosti, ktorá príjemne povýšila inak obyčajný deň na deň nevšedný, nezabudnuteľný a inšpirujúci bola ukončená čašou vína, na ktorú všetkých prítomných pozval primátor mesta Ing. Ján Ragan.

Zoznam ocenených:

Čestné občianstvo mesta Vranov nad Topľou

Stanislav Obický

za zásluhy o kultúrny a sociálny rozvoj mesta Vranov nad Topľou, dlhoročnú materiálnu podporu činnosti reprezentantov kultúry, spoločenských organizácií, mládeže i seniorov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta

Cena mesta Vranov nad Topľou

Folklórny súbor Vranovčan

za významný prínos pre rozvoj kultúry, zachovávanie folklórneho bohatstva a mimoriadne úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou

MUDr. Juraj Čupka

za rozvoj zdravotníctva v okrese Vranov nad Topľou a dlhoročnú starostlivosť o pacientov mesta i okresu pri vyšetrení, diagnostike a liečbe pľúcnych chorôb a tuberkulózy

Ján Drozd

za rozvoj a udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou, finančnú podporu športových a kultúrnych podujatí v meste Vranov nad Topľou

Mária Hrinková

za celoživotné výtvarné a estetické vedenie mladej generácie k umeniu

Miroslav a Anna Jenčovci

za vyhľadávanie, uchovávanie, tvorbu tradičných ľudových odevov nášho regiónu a úspešné vedenie mládeže k folklórnym tradíciám

Mgr. Vincent Joščák

za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou

Zuzana Kónyová

za dlhoročnú úspešnú interpretáciu a šírenie ľudovej piesne doma i v zahraničí

Vilma Krauspeová

za dlhoročné úspešné vedenie mládeže k zborovému spevu a organizovanie festivalu Vranovské zborové slávnosti

MVDr. Viera Kulichová

za výnimočný tvorivý prístup v činnosti Materského centra Slniečko Vranov nad Topľou

Peter Lengvarský ml.

za dosiahnuté výsledky v športovom odvetví kynológie a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí

Peter Petrík st.

za dosiahnuté výsledky vo volejbale a trénerskú činnosť s mládežou v Mestskom športovom klube Vranov nad Topľou

Občianske združenie Narcis Vranov nad Topľou

za aktívne a úspešné organizovanie podujatí podporujúcich a propagujúcich zdravý životný štýl

Rímsko-katolícky farský úrad Vranov nad Topľou – Čemerné

za rozvoj duchovného života, prínos v pastorácii mládeže a podiel na vybudovaní nového kostola v mestskej časti Čemerné

Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou

Mária Artimová

za obetavé organizovanie aktivít a podujatí pre seniorov v mestskej časti Čemerné

Martin Gajdoš

za dosiahnuté úspechy v športovej oblasti boxu doma i v zahraničí

Ing. Eduard Hrubovský

za osobný podiel a úsilie vynaložené pri výstavbe rímskokatolíckeho kostola v mestskej časti Čemerné

Ing. Alfonz Kobielsky

za osobný prínos v rozvoji cezhraničnej spolupráce a úspešnú digitalizáciu vranovského kina

MUDr. Stanislav Ungrády

za šírenie dobrého mena mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí

Agromix s.r.o. Sedliská

za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti zdravej výživy

Augustín Stürzer Bagetka Vranov nad Topľou

za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti rýchleho občerstvenia

Spevácka skupina Ružička

za napĺňanie voľnočasových aktivít seniorov mesta kultúrnou činnosťou

« späť

Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou
« » Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou
Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ
aktualizácia: 28.10.2013 | počet zobrazení: 29 594
Počet návštev od 21.02.2008: 4474302
Počet návštev dnes: 474