Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výsadba nových stromov na Lúčnej

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výsadba nových stromov na Lúčnej

S cieľom zlepšenia kvality životného prostredia a tým aj zlepšenia kvality života obyvateľov Lúčnej, mesto Vranov nad Topľou uplynulý týždeň v rámci Národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia zrealizovalo výsadbu nových 82 stromov v tejto časti mesta. V jednotlivých častiach tohto sídliska bolo postupne vysadených 12 kusov Borovice lesnej, 22 Líp malolistých, 16 Liesok obyčajných, 12 Javorov mliečnych, 12 Javorov horských, 8 Jaseňov štíhlych.

Výsadba týchto stromov podľa realizovaného národného projektu má vplyv nielen klimatickú funkciu – ochrana pôdy pred nepriaznivými vplyvmi klimatických zmien, ale aj krajinotvorná funkcia – dotváranie krajinného prostredia a zároveň má aj biotickú funkciu, a to zachovávanie rozmanitosti rastlín a živočíchov.
Celkovo v rámci tohto environmentálneho projektu bolo preinvestovaných približne 11 000 eur, ktoré mesto získalo z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska ” je zameraný na zachovanie a obnovu rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie.

« späť

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 1 909
Počet návštev od 21.02.2008: 4631205
Počet návštev dnes: 1293