Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality
Články 1 - 10 / 60

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Logo koruna kráľovská Dňa 30.3.2023 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou sa uskutoční

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva


Pozvánka a program mestského zastupiteľstva (PDF; 38,6 kB)

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné. Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú veci verejné, alebo niektorý bod programu rokovania. Rokovanie sa koná vo veľkej zasadačke Mestského úradu na Ulici Dr. C. Daxnera 87 (za Mestskou športovou halou). Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovovaný videozáznam. Online prenos od 14.00h.

aktualizácia: 24.03.2023 | počet zobrazení: 12

Oznam - distribúcia kompostérov

Logo – komposter Mesto Vranov nad Topľou získalo prostriedky na zakúpenie 2300 kusov kompostérov, ktoré budú umiestnené do domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe na podporu domáceho kompostovania. Cieľom tohto projektu je predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V sobotu 25.3. 2023 od 9. – 12.hod. bude vytvorené výdajné miesto na ulici Mlynská 1480 (bývalý Mestský bytový podnik) pre občanov rodinných domov ulíc Ondavská, Bernoláková, B.Nemcovej, Duklianskych hrdinov. Kompostér si môžu v sobotu vyzdvihnúť aj tí občania, ktorým nevyhovoval termín podľa zverejnených oznámení.

aktualizácia: 22.03.2023 | počet zobrazení: 45

Oznam pre rodičov detí v CVČ vo Vranove nad Topľou

Logo – CVC Centrum voľného času oznamuje rodičom a deťom, že v dňoch 14. 3. 2023 a 15. 3. 2023 (utorok a streda) bude CVČ mimo prevádzky z dôvodu prerušenia dodávok tepla kvôli prebiehajúcim prácam na teplovodnom potrubí na Sídlisku Juh. Z tohto dôvodu bude prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť a všetky krúžky, ktorých miestom konania je budova CVČ sa rušia. Ďakujeme za porozumenie a o prípadných zmenách vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.

aktualizácia: 14.03.2023 | počet zobrazení: 108

Výzva na zaplatenie poplatku za hrobové miesto

piktogram – okuliare Mesto Vranov nad Topľou, ako prevádzkovateľ pohrebísk vyzýva občanov (nájomcov), ktorí nemajú platnú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a nemajú zaplatený príslušný poplatok za hrobové miesto na ďalšie obdobie, aby najneskôr do 31.5.2023 uzat­vorili novú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a zaplatili poplatok. Bližšie informácie budú občanom poskytnuté na t.č. 0951 126 745, resp. v Dome smútku na Mlynskej ul. vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 09.03.2023 | počet zobrazení: 434

Príhovor primátora mesta pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

piktogram – MDŽ Milé dámy,

8. marec je pre nás všetkých symbolom vzdania úcty Vám ženám. V dnešný deň si pripomíname nielen úspechy žien, ale aj ich boj za rovnoprávnosť a inkluzivitu. Dovoľte mi, aby som sa k vám čo najsrdečnejšie prihovoril pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

aktualizácia: 08.03.2023 | počet zobrazení: 253

Termíny zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2023/2024

Termíny slávnostného zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2023/2024:

aktualizácia: 07.03.2023 | počet zobrazení: 162

Do projektu „Spolutvorba“ sa zapojilo aj mesto Vranov nad Topľou!

Cieľom nového projektu Spolutvorba, ktorý sa realizuje pod záštitou nezávislého záujmového združenia občanov a právnických osôb s názvom Liga za duševné zdravie, je diskutovanie o tom, čo ľudia s duševnou poruchou potrebujú, čo im chýba , čo ich hnevá, aké riešenia navrhujú a aké sú ich predstavy o tom, ako by mal fungovať systém starostlivosti a pomoci o duševné zdravie a následná reforma v téme duševného zdravia.

aktualizácia: 07.03.2023 | počet zobrazení: 204

Novoročné stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví

V pondelok 23.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcov primátora mesta Dušana Moleka, Petra Zahorjana a vedúcej oddelenia školstva Valérie Novikmecovej stretol s predstaviteľmi cirkví a predstaviteľmi duchovného života pôsobiacimi na území mesta.

aktualizácia: 01.02.2023 | počet zobrazení: 398

Novoročné stretnutie primátora so zástupcami štátnej a verejnej správy

V utorok 24.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcu primátora mesta Dušana Moleka stretol so zástupcami štátnej a verejnej správy pôsobiacimi na území mesta.

aktualizácia: 01.02.2023 | počet zobrazení: 422

Mestám a obciam zhasína nádej

logo-svetla Mesto Vranov nad Topľou sa pridáva k protestnej iniciatíve miest a obcí na Slovensku a 30.1.2023 od 19.00h zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút. Ďakujeme za porozumenie.

aktualizácia: 30.01.2023 | počet zobrazení: 399

Články 1 - 10 / 60

Počet návštev od 21.02.2008: 4383339
Počet návštev dnes: 734