Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Slávnostné prijatie Milana Mušku

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie Milana Mušku

Primátor mesta Ján Ragan spolu s prednostom Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrichom Kónyom, slávnostne prijal bývalého primátora mesta Vranov nad Topľou Milana Mušku, a to pri príležitosti jeho životného jubilea.

Vo svojom príhovore primátor poďakoval jubilantovi za jeho aktívnu dlhoročnú prácu v prospech nášho mesta. Zároveň mu zaželal veľa síl, pevné zdravie, zaslúžený relax a oddych..

Ing. Milan Muška svoje štúdium ukončil na Strojnícko-elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej v Žiline, odbor strojárenská technológia so špecializáciou na dopravné stroje a manipulačné zariadenia. Vo veku 25 rokov sa rozhodol pre manažérsku dráhu v komunálnej sfére, stal sa výrobno-technickým námestníkom Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou, po piatich rokoch aj jeho riaditeľom. Od roku 1984 do roku 1990 pôsobil ako predseda MsNV vo Vranove nad Topľou. V rokoch 1990 – 1992 bol v prvých demokratických voľbách zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR v Prahe, kde pôsobil vo výbore pre životné prostredie, ktorý sa významnou mierou pričinil o dostavbu vodného diela Gabčíkovo. Aktívne sa podieľal na založení Zväzu miest a obcí ČSFR, stal sa jeho podpredsedom a v roku 1990 bol jedným zo spoluzakladateľov Združenia miest a obcí Slovenska a jeho podpredsedom. Po skončení poslaneckého mandátu v parlamente a vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobil dva roky ako vedúci obchodnej divízie súkromnej spoločnosti. V rokoch 1994 – 2002 pôsobil opäť ako primátor mesta Vranov nad Topľou. V tom čase sa podieľal na realizácii prvých projektov z predvstupových fondov a z fondu Karpatskej nadácie. Pilotný projekt na podporu rozvoja vidieckeho regiónu Vranov nad Topľou bol vtedy jednou z prvých lastovičiek v tejto oblasti na Slovensku. Bol predsedom regionálneho združenia ZMOS, členom Rady ZMOS a jedno volebné obdobie prvým podpredsedom ZMOS. Počas celej svojej profesionálnej kariéry pôsobil aj ako športový funkcionár v turistike na okresnej i krajskej úrovni, neskôr vo vrcholových orgánoch telovýchovy ako prezident Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR a podpredseda Slovenského združenia telesnej kultúry. Dva roky externe učil predmet verejná správa na katedre politológie Prešovskej univerzity. Od roku 2003 pôsobil ako ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS a od roku 2006 až do roku 2015 ako výkonný podpredseda ZMOS vykonávajúci súčasne kompetencie ústredného riaditeľa. Na pozícii výkonného podpredsedu zodpovedá za oblasť regionálneho rozvoja, informatiky a štatistiky, zahraničných vzťahov, spolupráce so zahraničnými partnerskými zväzmi, vzdelávania samosprávy a projektovej činnosti ZMOS, ochrany pred požiarmi.

referát kultúry, MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 09.05.2023 | počet zobrazení: 1 076
Počet návštev od 21.02.2008: 4631271
Počet návštev dnes: 1359