Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň učiteľov 2016

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2016

Do estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou boli dňa 30. 3. 2016 pozvaní učitelia vranovských materských, základných a stredných škôl, aby spoločne s predstaviteľmi samosprávy oslávili svoj sviatok – Deň učiteľov. Slávnostný program otvorili žiaci Lenka Töröková (ZŠ Lúčna) a Roman Machek (ZŠ Bernolákova). K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan. Z jeho príhovoru vyberáme: „Vážim si vašu prácu, vaše ľudské vlastnosti, prístup i výsledky vašej práce. Každá spoločnosť vždy kládla na učiteľa vysoké nároky s cieľom vychovať z detí vynikajúcich žiakov, osobnosti a kvalitných odborníkov. A to všetko si určite vyžaduje veľkú mieru vášho pedagogického citu, vzdelávania a analyzovania vlastnej práce. Ďakujem vám všetkým za úsilie, pracovitosť, za to všetko, čo odovzdávate našim deťom a mládeži, veď vzdelanie patrí do našej kultúry, je zrkadlom nášho vedomia i svedomia a to nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Želám vám všetkým v mene našej samosprávy i v mene svojom, aby ste boli na svoje povolanie hrdí, aby sa vám darilo rozvíjať a dosiahnuť svoj cieľ, veď vykonávate mimoriadnu a záslužnú prácu.”

Pri tejto príležitosti si učitelia, ktorých na ocenenie navrhli vedenia jednotlivých škôl, prevzali od primátora ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou a kytičku, ktorú im odovzdala vedúca oddelenia školstva PaedDr. Mariana Lapčáková. K príjemnej atmosfére prispelo aj vystúpenie Andrei Fischer a Otta Weitera, s ktorými spievala celá sála. Podujatie moderovala Viera Machková.

OCENENÍ


MATERSKÁ ŠKOLA Okulka

 • Eva Kmecová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova

 • Ľubica Lenková, zástupkyňa RŠ

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája

 • Anna Vasiľová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája

 • Anna Ondrejkovičová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Juh

 • Mgr. Danka Hrubyová, riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova

 • PhDr. Dominika Panáková, učiteľka
 • Mgr. Anna Kolesárová, učiteľka
 • Mgr. Radovan Zajíc, učiteľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II

 • Mgr. Danka Kolesárová, učiteľka
 • Mgr. Daniela Kráľová, učiteľka
 • Mgr. Zuzana Mičejová, učiteľka
 • Danka Rožeková, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova

 • Mgr. Gabriela Šustová, učiteľka
 • PaedDr. Bibiána Diliková, učiteľka
 • Helena Poliaková, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna

 • Ing. Vladimír Tropp, učiteľ
 • Mgr. Igor Demčák, učiteľ
 • Mgr. Darina Stavná,učiteľka
 • Marta Kolesárová, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh

 • Mgr. Viera Šamová, učiteľka
 • Mgr. Anna Šustová, učiteľka
 • Mária Nadzamová, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

 • Oľga Jakubová, DiS. art., učiteľka
 • Mária Trochcová, DiS. art., učiteľka

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

 • Milan Stanovčák, riaditeľ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

 • Mgr. Andrea Fišmanová, vychovávateľka

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

 • Mgr. Alena Tuľáková, zástupkyňa RŠ pre MŠ
 • Mgr. Anna Ďuríková, zástupkyňa RŠ
 • PaedDr. Eduard Nadzam, učiteľ

GYMNÁZIUM

 • Mgr. Helena Lengvarská, učiteľka
 • PhDr. Maroš Mitrik, učiteľ

OBCHODNÁ AKADÉMIA

 • Ing. Ľubica Smolejová, učiteľka
 • Ing.Daniela Sabolová, výchovná poradkyňa

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A. Dubčeka

 • Ing. Erika Barlová, učiteľka
 • Mgr. Eva Nutárová, majsterka OV

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

 • Ing. Ján Pavol, učiteľ
 • Miroslav Frajkor, majster OV

SPOJENÁ ŠKOLA ul. Budovateľská

 • Mgr. Mária Tkáčová, učiteľka
 • Mgr. Mariana Hašková, učiteľka .

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

 • Mgr. Ingrid Zubková, učiteľka
 • Ing. Gabriela Kirnágová, učiteľka

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV

 • Ing. Katarína Majerčinová, učiteľka
 • Ján Buda, majster OV

« späť

Deň učiteľov 1
« » Deň učiteľov 1
Deň učiteľov 1 Deň učiteľov 2 Deň učiteľov 3 Deň učiteľov 4 Deň učiteľov 5 Deň učiteľov 6 Deň učiteľov 7 Deň učiteľov 8
aktualizácia: 13.04.2016 | počet zobrazení: 21 798
Počet návštev od 21.02.2008: 4474268
Počet návštev dnes: 440