Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň učiteľov 2022

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2022

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 28. 3. 2022 sa po dvoch rokoch uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov všetkých materských, základných, stredných škôl, ktoré pôsobia regióne Vranov nad Topľou.
Video nájdete tu: https://youtu.be/byYsj1hqgUI
Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/…621023533373?…
V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Ragan: „Učiteľ nie je len vtedy učiteľom, keď stojí za svojou katedrou, ale je ním po celý svoj život. Dobrý učiteľ vždy nájde tú správnu formu a metódu, ako žiaka pritiahne k učivu, ako ho neznechutí a ako mu pomôže pri odpovedi. Zmyslom školy je naučiť dieťa nielen čítať, písať a počítať, ale pomôcť mu nájsť si aj svoju cestu. Od vás, milí učitelia, dostáva kľúč, ako bude získané vedomosti využívať vo svojom živote.
Dotýkate sa duše každého žiaka, modelujete ju a vpisujete do nej nadčasové hodnoty. Vcítiť sa do krehkej duše dieťaťa, vzdelávať a  vychovávať mladú generáciu, to naozaj vyžaduje veľkú trpezlivosť a múdrosť pri výkone tohto povolania. Ste šťastní, keď sú vaši žiaci úspešní. Učiteľské povolanie je povolaním „vyvolených“ pretože si vyžaduje celého človeka. Človeka, ktorý nielen čestne, zodpovedne a kvalifikovane plní svoje povinnosti, ale v prvom rade žije životom svojich žiakov, myslí a koná v záujme ich budúcnosti.
Preto sa na každého z vás pozerám s rešpektom, úctou, no hlavne s obdivom. Patrí vám naše uznanie a poďakovanie za to, že formujete generácie mladých ľudí. Ďakujem vám všetkým za úsilie, pracovitosť a za to všetko čo odovzdávate našim deťom, vašim žiakom. Prajem vám veľa pevného zdravia, vnímavých žiakov, pohodu v pracovnom kolektíve, ale aj nevyčerpateľnú studnicu tvorivého pedagogického optimizmu.

Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty. Učitelia, ktorých na ocenenie navrhlo vedenie jednotlivých typov škôl, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a z rúk primátora mesta Jána Ragana si prevzali ďakovný list. Počas slávnostného oceňovania vystúpili Linda Jarková, žiačka 2. ročníka Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, tanečná zložka Centra voľného času vo Vranove nad Topľou, Gréta Gracová a Sofia Wetteischneiderová zo Športového klubu Elastic pôsobiaceho pri Centre voľného času vo Vranove nad Topľou. V druhej časti programu vystúpil Poddukelský umelecký ľudový súbor.

Materské školy

Materská škola, Kukučínova ulica 103, Vranov nad Topľou
Mária Ličáková
Bc. Melánia Kostovčíková

Materská škola, Okulka 21, Vranov nad Topľou
Gabriela Višňovská
Emília Nováková

Materská škola, Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou
Jana Rusnáková
Renáta Mičejová

Materská škola, Ulica 1. mája 1227, Vranov nad Topľou
Bc. Alena Mlejová
Mgr. Helena Vasiľová

Materská škola, Juh 1051, Vranov nad Topľou
Mgr. Dana Bartková
Mgr. Danka Hrubyová

Materská škola, Dlhá 559, Vranov nad Topľou
Mgr. Jana Zelená

Materská škola, Domašská 604, Vranov nad Topľou
Viera Kuliničová

Materská škola, Vajanského 641, Vranov nad Topľou
Mária Šoganičová

Základné školy:

Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
Mgr. Božena Vancáková
Mgr. Anna Šustová
Mgr. Zlatica Halajová

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
Mgr. Zuzana Štefanková
Mgr. Margaréta Borošová
Mgr. Peter Kocák

Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou
Mgr. Anna Karabová
Mgr. Jana Ottingerová
PaedDr. Martin Babiak

Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
Mgr. Iveta Chamcová
RNDr. Anita Mocsáriová
Mgr. Marek Cerula

Základná škola, Lomnická ulica 620, Vranov nad Topľou
PaedDr. Slávka Ihnátová

Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
Mgr. Mária Komarová
Mgr. Anna Pribulová
PaedDr. Blažena Matisová

Stredné školy, cirkevná škola, základné umelecké školy, centrum voľného času:

Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
PhDr. Maroš Mitrík
PhDr. Radoslav Slivka

Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Ing. Martina Sirníková
Mgr. Renáta Jakubčinová

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Mgr. Iveta Tóthová
Mgr. Mária Tatrayová

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Ing. Marcel Mihalčin
Ing. Michal Rada

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
Mgr. Anna Belinská
Mgr. Anna Ďuríková
Mgr. Rudolf Kľučár

Spojená škola internátna Vranov nad Topľou, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
Mgr. Mariana Pavlišinová
Mgr. Linda Dobošová

Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
PhDr. Mariana Fedorová
PaedDr. Jozef Imrich
PaedDr. Tomáš Končár

Spojená škola, Čaklov 249, okr. Vranov nad Topľou
Mgr. Stanislav Kráľ
Ján Časár

Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 870, Vranov nad Topľou
Mgr. BibIána Marcinovová
Ing. Anna Marcinčinová

Základná umelecká škola, Ulica A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou
Mgr. Jana Radvanská, DIS.art
Mgr .Zuzana Joneková

Súkromná základná umelecká škola, Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou
Juraj Libera, Dis. art.

« späť

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 3 921
Počet návštev od 21.02.2008: 4625676
Počet návštev dnes: 543