Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich na území mesta

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich na území mesta

      V stredu 28.01.2015 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan stretol s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich na území mesta. Na stretnutie boli pozvaní všetci kňazi, nielen správcovia farností.
      Primátor hneď v úvode všetkým účastným tohto stretnutia poďakoval za ich prácu, ktorú v uplynulom roku vykonali v oblasti duchovného života, v rámci výučby náboženstva a za ich celkové pôsobenie na území mesta. Všetkým poďakoval za spoluprácu pri tvorbe veľmi úspešnej publikácie „Sakrálne stavby v meste Vranov nad Topľou.“ Predstaviteľom rímskokatolíckej cirkvi poďakoval za zorganizovanie slávnosti 20. výročia konsekrácie filiálneho chrámu Nepoškvrneného srdca Panny Márie vo Vranove nad Topľou – na vŕšku. Duchovným z gréckokatolíckej cirkvi poďakoval za zorganizovanie osláv pri príležitosti 100-ho výročia posvätenia Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia presvätej bohorodičky. Predstaviteľovi evanjelickej cirkvi poďakoval za zorganizovanie spomienkového podujatia, ktoré zorganizovali pri príležitosti 110. výročia narodenia Dr. Cyrila Daxnera, 70. výročia vypuknutia SNP, 165. výročia príchodu slovenských dobrovoľníkov a zástupcov prvej Slovenskej národnej rady do Vranova. Na tomto novoročnom stretnutí osobitne privítal novovymenovaného pastora Apoštolskej cirkvi Miroslava Lenárta.
      Pripomenul, že v prípade schválenia pripraveného návrhu rozpočtu, aj v tomto roku budú môcť využiť v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5000 € na rôzne mikroprojekty.
V minulom roku okrem týchto finančných prostriedkov jednotlivým cirkvám v rámci rozpočtu mesto poskytlo dotácie – pre Rímskokatolícku cirkev Vranov nad Topľou – Sever na opravu strechy na Bazilike Minor, pre Gréckokatolícku cirkev Vranov nad Topľou – Čemerné na vydanie DVD pri príležitosti 100. výročia posviacky chrámu v Čemernom, pre Evanjelickú cirkev a. v. vo Vranove nad Topľou na odbornú konferenciu a spomienkovú slávnosť pri príležitosti 110. výročia narodenia Dr. Cyrila Daxnera a na opravu budovy farského úradu.

      Hlavnou témou tohto stretnutia bolo blížiace sa referendum o ochrane rodiny, ktoré organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu.

      Primátor v diskusii podporil aktivitu všetkých duchovných predstaviteľov, ktorí propagujú pripravované referendum a vyzývajú občanov nášho mesta na účasť v tomto referende a vyjadrenie názoru k otázkam:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

« späť

Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví
« » Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví
Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví Stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví
aktualizácia: 17.02.2015 | počet zobrazení: 12 429
Počet návštev od 21.02.2008: 4478731
Počet návštev dnes: 585