Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Primátor diskutoval s predstaviteľmi cirkví

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor diskutoval s predstaviteľmi cirkví

V utorok 24. 1. 2017 za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, vedúcej odboru školstva Mariany Lapčákovej, povereného náčelníka mestskej polície Petra Čečka, zástupcov primátora Milana Tkáča a Dušana Moleka sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan stretol s predstaviteľmi všetkých cirkví, ktoré pôsobia na území mesta Vranov nad Topľou. V úvode stretnutia primátor privítal všetkých prítomných, osobitne nového grécko-katolíckeho farára Richarda Harvilka pôsobiaceho v chráme Najsvätejšej Eucharistie a poďakoval im za prácu, ktorú vykonali v minulom roku v oblasti duchovného života. Všetkým prítomným poďakoval za spoluprácu pri spoločných aktivitách, ako napríklad odhalenie busty Andreja Hlinku, organizovanie spomienky na vojenskom cintoríne, či organizovanie vianočného podujatia Rozžiarme Vianoce a pod.

Vo svojom príhovore povedal: „V súčasnosti sú deti veľkou výzvou pre nás, ale aj pre vás. Je ťažké viesť deti a mládež k záujmovej činnosti i k viere. Rodiny dnes zlyhávajú, často jeden z rodičov za prácou cestuje do zahraničia alebo vzdialenejších miest. Život detí ovplyvňujú negatívne príklady z médií, internetu a sociálnych sietí. Zo života sa vytráca vzájomná úcta, ľudská dôstojnosť a pokora. Dúfam, že spoločným úsilím a snahou sa nám postupne podarí zmeniť tento stav.“

Počas vzájomnej diskusie sa otvorili viaceré témy, prítomní kňazi poďakovali za podporu mesta pri organizovaní duchovno-kultúrnych podujatí, za spoluprácu s mestskou políciou pri organizovaní odpustových slávností a za finančnú pomoc mesta, napríklad pri oprave strešnej krytiny na farskom kostole sv. Františka z Asissi. Z tejto diskusie vzišiel návrh založiť ekumenické spoločenstvo na území mesta, s cieľom rozvinúť spoluprácu medzi cirkvami v prepojení s mestom.

V závere stretnutia primátor pripomenul, že aj v tomto roku môžu využiť v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na rôzne mikroprojekty, a to vo výške 10 000 eur.

« späť

aktualizácia: 09.02.2017 | počet zobrazení: 6 777
Počet návštev od 21.02.2008: 4477250
Počet návštev dnes: 473