Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Mesto začalo s jarným upratovaním

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto začalo s jarným upratovaním

Mesto začalo s jarným upratovaním S príchodom jarného počasia zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb za pomoci uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú menšie obecné služby a aktivačné práce, začali s jarným upratovaním mesta po zimnej sezóne. Tak ako po minulé roky aj tento rok sa na území mesta Vranov nad Topľou v tomto jarnom období začali objavovať nové čierne skládky. Najnovšie takáto čierna skládka vznikla v okolí cintorína na Mlynskej ulici. V tejto nelegálnej skládke komunálneho odpadu sa nachádzali rôzne kusy betónu, zvyšky sviec – kahancov, plastové vence – kvetiny, dokonca celé hrobky a to aj napriek tomu, že v priestoroch cintorína sa nachádzajú smetné koše a kontajnery. Na upratanie tejto skládky budú potrebné približne 4 veľkoobjemové kontajnery a potrvá približne týždeň. Súčasťou vypratania tohto priestoru je aj pílenie a čistenie priestoru od rôzneho krovia. Pri tejto činnosti zamestnanci využívajú novú techniku a to traktor, ktorý bol kúpený z vlastných prostriedkov mesta ešte v minulom roku a drvič a štiepkovač konárov, ten mesto získalo v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou. Samozrejme náklady na vypratanie tohto priestoru zaplatí mesto Vranov nad Topľou.

Pri tomto chcem upozorniť, že pôvodca takejto divokej skládky sa dopúšťa protiprávneho konania, pretože každý občan je povinný ukladať komunálny odpad na miesta určené mestom a do zberných nádob. Ak to občan porušuje dopúšťa sa priestupku a pri prichytení mu môže byť uložená pokuta až do výšky 6 639 €.

Naďalej všetci občania mesta Vranov nad Topľou môžu bezplatne využiť služby zberného dvora, ktorý sa nachádza na Topľanskej ulici. Tam môžu mimo vývozných dní odniesť komunálny odpad, alebo iný odpad, či už veľkoobjemový, platy, sklo, papier, elektrónky, nebezpečný a biologický odpad. Zberný dvor je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 14,30 a v sobotu od 7.00 do 12.00.

« späť

Mesto začalo s jarným upratovaním
« » Mesto začalo s jarným upratovaním
Mesto začalo s jarným upratovaním Mesto začalo s jarným upratovaním Mesto začalo s jarným upratovaním
aktualizácia: 21.03.2014 | počet zobrazení: 20 286
Počet návštev od 21.02.2008: 3816032
Počet návštev dnes: 551