Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rokovanie so spoločnosťou Plasma Energy

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Rokovanie so spoločnosťou Plasma Energy

V zmysle uznesenia prijatého poslancami na 7. rokovaní MsZ, rokoval primátor mesta so zástupcami firmy Plasma Energy s.r.o.. Predstaviteľov firmy oboznámil s obsahom uznesenia a prerokoval s nimi možnosti ukončenia nájomnej zmluvy. Podľa vyjadrenia predstaviteľov spoločnosti, z ich strany nie je záujem ukončiť tento nájomný vzťah dohodou a v prípade, že mesto bude trvať na ukončení zmluvy bude Plasma Energy s.r.o žiadať niekoľko miliónové odškodné. Zároveň firma navrhla pracovné stretnutie s poslancami mesta.

Stretnutie sa uskutočnilo 24.6. 2015 a na rokovanie boli pozvaní všetci poslanci MsZ. Zúčastnili sa ho iba desiati a práve najväčší odporcovia tejto firmy sa tohto pracovného rokovania nezúčastnili. Poslanci, ktorí sú najväčší odporcovia tejto firmy, nemajú záujem poznať pravdu o zámere o priebehu výroby ako aj o schvaľovacom procese, ktorý momentálne prebieha na Ministerstve životného prostredia. Napriek tomu spoločnosť vyjadrila ochotu stretnúť sa opätovne s poslancami na rokovaní odbornej komisie, ktorá by vysvetlila všetky zámery firmy. Pripomenula, že mestu v prípade zrušenia zmluvy hrozí súdny spor s finančnými nárokmi spoločnosti. Z vyjadrenia spoločnosti Plasma Energy s.r.o. vyplynulo, že Ministerstvo životného prostredia posudzuje vplyv ich projektu na životné prostredie v našom meste a v rámci tohto posúdenia budú vypracované správy, posudky a hodnotenia. Po vypracovaní správy o hodnotení a jej doručení mestu sa uskutoční verejné zhromaždenie, na ktorom sa prerokuje navrhovaná činnosť. Je preto najvhodnejšie, aby sa tento proces dokončil.

Vzniknutou situáciou ohľadom tejto spoločnosti, sa zaoberala aj rada seniorov, ktorá odporúčala primátorov, aby uznesenie nepodpisoval a ďalej rokoval so spoločnosťou Plasma Energy s.r.o.. Rada seniorov potvrdila, že pri petícii, ktorá bola organizovaná niektorými poslancami mesta, boli ľudia zavedení, nakoľko im bola podávaná informácia, že ide o spaľovňu. Členovia rady odporučili informovať občanov, že sa nejedná o spaľovňu ale o plazmové spracovanie materiálu. Je nevyhnutné uviesť, že táto petícia nebola predložená vedeniu mesta a nebola ani doručená na mestský úrad. Nie je k dispozícii, preto nie je možné preveriť jej vierohodnosť.

Všetky tieto skutočnosti viedli primátora k tomu, že predmetné uznesenie nepodpísal a informoval o tom mestskú radu aj mestské zastupiteľstvo.

« späť

aktualizácia: 16.07.2015 | počet zobrazení: 6 303
Počet návštev od 21.02.2008: 4632668
Počet návštev dnes: 1283