Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou ponúka do prenájmu halu v Priemyselnom parku Ferovo + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou ponúka do prenájmu halu v Priemyselnom parku Ferovo + video

V závere roka 2020 mesto Vranov nad Topľou ukončilo výstavbu priemyselnej budovy, takzvaného podnikateľského inkubátora, v Priemyselnom parku Ferovo.

Video nájdete tu: https://youtu.be/6V92kSEDriw

Dispozične je budova riešená do 2 častí, a to na administratívnu a výrobná časť. Administratívna časť prevádzky je členená do 2 nadzemných podlaží v prvom trakte výrobnej haly orientovanej v smere na juh. V nej sú umiestnené šatne, sprchy, toalety pre mužov, ženy a osoby so zníženou schopnosťou pohybu, pre administratívu, kancelárie a vstupný vestibul so schodiskom.
Zvyšná výrobná časť prevádzky je sústredená v druhom až desiatom trakte oceľovej haly orientovanej smerom na sever. Výrobný priestor je dispozične riešený ako celok so štyrmi vstupmi z exteriéru. V súvislosti s touto skutočnosťou je možné aj rozdelenie výrobnej časti na samostatné celky pre viacerých záujemcov. Budova je napojená na zdroj elektrickej energie, vodu a zemný plyn. Vykurovanie interiéru je riešené kondenzačným kotlom na zemný plyn.

„Výstavbou priemyselnej budovy chceme zlepšiť podmienky pre vstup investora do priemyselného parku, podporiť vznik nových pracovných miest, zvýšiť zamestnanosť v meste a okrese a zároveň prispieť k modernizácii a skvalitneniu podnikateľského prostredia v našom priemyselnom parku. Mesto má veľký záujem osloviť nových investorov, ktorí budú realizovať svoje podnikateľské zámery v odvetví ľahkého priemyslu v súlade s hlavným predmetom činností v tomto priemyselnom parku, napr. kovovýroba, baliareň potravinárskych produktov, textilné odvetvie, drevovýroba, či e-shop,"povedal primátor mesta Ján Ragan.

Novovybudovanú halu o výmere 1 230 m2 mesto bude prenajímať za trhových podmienok a trhové ceny podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou, v cene – minimálne nájomné 35,– eur/m2/rok.

Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo bola spolufinancovaná zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 548/2019 – Vytvorenie priestorov na vstup investorov do priemyselného parku FEROVO a zvýšenie zamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou vo výške 500 000 eur. Mesto z vlastných finančných prostriedkov do výstavby haly preinvestuje približne 160 000 eur.

« späť

aktualizácia: 20.04.2021 | počet zobrazení: 2 799
Počet návštev od 21.02.2008: 4383360
Počet návštev dnes: 755