Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto Vranov nad Topľou ponúka do prenájmu halu v Priemyselnom parku Ferovo + video

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov nad Topľou ponúka do prenájmu halu v Priemyselnom parku Ferovo + video

V závere roka 2020 mesto Vranov nad Topľou ukončilo výstavbu priemyselnej budovy, takzvaného podnikateľského inkubátora, v Priemyselnom parku Ferovo.

Video nájdete tu: https://youtu.be/6V92kSEDriw

Dispozične je budova riešená do 2 častí, a to na administratívnu a výrobná časť. Administratívna časť prevádzky je členená do 2 nadzemných podlaží v prvom trakte výrobnej haly orientovanej v smere na juh. V nej sú umiestnené šatne, sprchy, toalety pre mužov, ženy a osoby so zníženou schopnosťou pohybu, pre administratívu, kancelárie a vstupný vestibul so schodiskom.
Zvyšná výrobná časť prevádzky je sústredená v druhom až desiatom trakte oceľovej haly orientovanej smerom na sever. Výrobný priestor je dispozične riešený ako celok so štyrmi vstupmi z exteriéru. V súvislosti s touto skutočnosťou je možné aj rozdelenie výrobnej časti na samostatné celky pre viacerých záujemcov. Budova je napojená na zdroj elektrickej energie, vodu a zemný plyn. Vykurovanie interiéru je riešené kondenzačným kotlom na zemný plyn.

„Výstavbou priemyselnej budovy chceme zlepšiť podmienky pre vstup investora do priemyselného parku, podporiť vznik nových pracovných miest, zvýšiť zamestnanosť v meste a okrese a zároveň prispieť k modernizácii a skvalitneniu podnikateľského prostredia v našom priemyselnom parku. Mesto má veľký záujem osloviť nových investorov, ktorí budú realizovať svoje podnikateľské zámery v odvetví ľahkého priemyslu v súlade s hlavným predmetom činností v tomto priemyselnom parku, napr. kovovýroba, baliareň potravinárskych produktov, textilné odvetvie, drevovýroba, či e-shop,"povedal primátor mesta Ján Ragan.

Novovybudovanú halu o výmere 1 230 m2 mesto bude prenajímať za trhových podmienok a trhové ceny podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou, v cene – minimálne nájomné 35,– eur/m2/rok.

Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo bola spolufinancovaná zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 548/2019 – Vytvorenie priestorov na vstup investorov do priemyselného parku FEROVO a zvýšenie zamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou vo výške 500 000 eur. Mesto z vlastných finančných prostriedkov do výstavby haly preinvestuje približne 160 000 eur.

« späť

aktualizácia: 20.04.2021 | počet zobrazení: 3 408
Počet návštev od 21.02.2008: 4632672
Počet návštev dnes: 1287