Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zrealizované opravy peších, cestných komunikácií a spevnených plôch v roku 2016

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Zrealizované opravy peších, cestných komunikácií a spevnených plôch v roku 2016

V roku 2016 v meste Vranov nad Topľou boli zrealizované viaceré opravy peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch.Opravený bol chodník pri dome kultúry, pri Základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou, na Ulici duklianskych hrdinov v dĺžke 200 metrov, na Sídlisku II. pri BD č. 1220, na Rázusovej ulici, na Mlynskej ulici. Zrealizovaná bola aj oprava cesty a chodníka na Sídlisku I. (jednosmerka), oprava cesty na Dubníku v dĺžke 200 metrov a oprava cesty na Viničnej ulici, Slnečnej ulici a Ulici gen. Svobodu v celkovej dĺžke 900 metrov.
V rámci opráv boli zrealizované aj úpravy spevnených plôch a to na Sídlisku 1. mája pri bytovom dome B., nad bytovým domom G, vedľa bytového domu G, pri bytovom dome I, na Lúčnej za BD 2717 a na Sídlisku I..
video: https://youtu.be/E_dSX77EIWA

« späť

Chodník pri dome kultúry pred opravou
« » Chodník pri dome kultúry pred opravou
Chodník pri dome kultúry pred opravou Chodník pri dome kultúry po oprave Chodník pri základnej umeleckej škole pred opravou Chodník pri základnej umeleckej škole po oprave Cesta na Kalinčiakovej ulici pred opravou Cesta na Kalinčiakovej ulici po oprave Chodník na Ulici duklianskych hrdinou pred opravou Chodník na Ulici duklianskych hrdinou po oprave Chodník na Sídlisku II. pri BD 1220 počas opravy Chodník na Sídlisku II. pri BD 1220 po oprave Chodník a cesta na Sídlisku I. pred opravou Chodník a cesta na Sídlisku I. po oprave Cesta na Dubníku pred opravou Cesta na Dubníku po oprave Cesta na Ulici gen. Svobodu pred opravou Cesta na Ulici gen. Svobodu po oprave Plocha na Sídlisku 1. mája pri BD B pred úpravou Plocha na Sídlisku 1. mája pri BD B po úprave Plocha na Sídlisku 1. mája nad BD G pred úpravou Plocha na Sídlisku 1. mája nad BD G po úprave Plocha na Sídlisku 1. mája vedľa BD G pred úpravou Plocha na Sídlisku 1. mája vedľa BD G po úprave Plocha na Sídlisku 1. mája pri BD I počas úpravy Plocha na Sídlisku 1.mája pri BD I po úprave Plocha na Lúčnej za BD 2717 pred úpravou Plocha na Lúčnej za BD 2717 po úprave Plocha na Sídlisku II. pred úpravou Plocha na Sídlisku II. po úprave
aktualizácia: 30.01.2017 | počet zobrazení: 27 909
Počet návštev od 21.02.2008: 4632755
Počet návštev dnes: 1370