Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Deň bielej palice

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň bielej palice

Biela palica je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí, je ich pomôckou pre bezpečný pohyb, takže ju možno považovať za predlženú ruku nevidiaceho na zisťovanie prekážok, štruktúr, kvality povrchu, po ktorom nevidiaci kráča. Používanie bielej palice v doprave pomáha zvyšovať bezpečnosť samotného človeka so zrakovým postihnutím aj z dôvodu, že biela palica plní svojou farbou signalizačnú funkciu.

Ak vodič uvidí nevidiaceho chodca na priechode pre chodcov jeho povinnosť je zastaviť vozidlo a umožniť mu prejsť cez priechod pre chodcov. Podľa zákona o cestnej premávke je základnou povinnosťou vodiča dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám a dať takýmto osobám prednosť, ak vstúpili na vozovku a prechádzajú cez priechod pre chodcov, pritom chodca nesmie ohroziť. Zákon teda vymedzuje osoby, ktoré používajú bielu palicu, ako tie, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, avšak aj človek so zrakovým postihnutím, používateľ bielej palice, je však chodcom, účastníkom cestnej premávky s rovnakými povinnosťami ako ostatní chodci.

A ako spoznáme, že nevidiaci chce prejsť cez vozovku? V takom príde nevidiaci svoj úmysel vkročiť na priechod a prejsť cez vozovku signalizuje zdvihnutím bielej palice do úrovne pása na 3 až 5 sekúnd, následne ju položí a vstupuje na priechod, pritom bielou palicou pohybuje pred sebou.

Ako už bolo vyššie spomenuté aj človek so zrakovým postihnutím je chodcom, a teda je účastníkom cestnej premávky s rovnakými povinnosťami ako ostatní chodci. Podľa zákona o cestnej premávke je všeobecnou povinnosťou chodcov pri prechádzaní cez cestu prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Zároveň zákon ustanovuje, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Ak nevidiaci chodec uvažuje o vstupe na vozovku po vyznačenom priechode pre chodcov aj on sa snaží prostredníctvom sluchu, prípadne aj zvyškami zraku sledovať situáciu v premávke. Na tento účel bielou palicou lokalizuje obrubník, resp. miesto, kde chodník prechádza do vozovky a zistí, či stojí kolmo na smer idúcich áut. Postaví sa vzpriamene a zaujme tzv. vyčkávací postoj, kedy spodný koniec palice opiera o obrubník. V tejto polohe zisťuje, či je cesta voľná, či môže bezpečne prejsť na druhú stranu. Následnej svoj úmysel prejsť cez vozovku signalizuje zdvihnutím bielej palice do úrovne pása na 3 až 5 sekúnd, nachvíľu ju položí a potom kráča po priechode, pritom bielou palicou pohybuje pred sebou. Svetový deň bielej palice (15. október) si Policajný zbor každoročne v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripomína dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. Žiaľ vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola v tomto kalendárnom roku táto akcia zrušená.

A čo hrozí vodičovi za vedomé ohrozenie nevidiaceho na priechode pre chodcov pokutu? V prípade, že vodič nezastaví a nedá prednosť nevidiacim chodcom na priechode pre chodov dopúšťa sa týmto konaním priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Navyše ak nedaním prednosti ohrozí nevidiaceho chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov svojim konaním porušení pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 150 eur.

Avšak počas dopravno – preventívnej akcie, ,Biela palica“, ktorej cieľom je predovšetkým zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky, a to najmä vodičov o funkcii bielej slepeckej palice a jej používaní nevidiacimi a slabozrakými osobami pri prechádzaní cez cestu, v prípade, že nebol takýto nevidiaci chodec ohrozený polícia rieši takýto priestupok napomenutím vodiča. Žiaľ v tomto smere majú vodiči značnú rezervu, preto Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky vyzýva, aby zvýšili ostražitosť a boli maximálne opatrní a ohľaduplní voči nevidiacim a slabozrakým chodcom.

kpt. JUDr. Anna Katreničová
Skupina prevencie, OR PZ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 02.12.2020 | počet zobrazení: 1 849
Počet návštev od 21.02.2008: 4474320
Počet návštev dnes: 492