Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Oprava ciest, chodníkov a parkovísk na území mesta Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Oprava ciest, chodníkov a parkovísk na území mesta Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou každoročne vo svojom rozpočte má vyčlenené finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií. Pre tento rok je na túto investičnú akciu vyčlenených 500 000 eur. V tomto období je realizovaná: 

 • oprava komunikácie na Palárikovej a Záborského ulici,
 • oprava chodníka na Herlianskej ulici,
 • oprava chodníka na Mlynskej ulici – oprava nadväzuje na rekonštrukciu cesty III/3617,
 • oprava parkoviska a chodníka pri Bytovom dome č. 1215 na Sídlisku II,
 • oprava komunikácie na Okulke za Bytovými domami N, O P a pred Bytovým domom O,
 • oprava komunikácie, chodníkov a úprava plôch na parkovanie na Sídlisko 1. mája pri Bytovom dome D a E,
 • oprava chodníka na Sídlisku I. pri Bytových domoch 991 – 998,
 • oprava chodníka na Ulici Janka Kráľa,
 • oprava parkoviska za Domom kultúry vo Vranove nad Topľou,
 • oprava chodníka a komunikácie na Kalinčiakovej ulici,
 • oprava chodníka na Bernolákovej ulici (pred CZŠ),
 • oprava plochy na Lúčnej pri BD 824,
 • oprava cestnej komunikácie na Viničnej ulici,
 • výstavba chodníka na Dobrianskeho ulici,
 • úprava parkoviska na Mlynskej ulici pred BD 1485,
 • oprava havarijného stavu komunikácie na Hlovíkovej ulici,
 • oprava havarijného stavu komunikácie a parkoviska na Sídlisku 1. mája za BD 70, 71, 72.Jednotlivé opravy ciest, chodníkov a parkovísk budú pozostávať z výškovej úpravy uličných vpustí a iných komponentov, prípravy podkladu, prípadne z osadenia nových obrubníkov a z realizácie novej povrchovej úpravy jednotlivých komunikácií a parkovísk.
„Celkovo bude opravených približne 3 700 metrov ciest a chodníkov. V rámci týchto opráv zrealizujeme rozšírenie parkovacích plôch na Lúčnej, na Sídlisku 1. mája, na Mlynskej ulici a na Sídlisku II. Ich úpravou celkovo pribudne 84 nových parkovacích miest. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v rámci tejto investície zrealizujeme aj dobudovanie chodníkov na Kalinčiakovej ulici za domom kultúry a na Dobrianskeho ulici za budovou pošty,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zostavovaný na základe požiadaviek zo zasadnutí výborov jednotlivých mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky pracovníkmi mestského úradu.

« späť

Opravená cesta na Viničnej ulici
« » Opravená cesta na Viničnej ulici
Opravená cesta na Viničnej ulici Upravená parkovacia plocha na Lúčnej pri BD 824 Opravený chodník na Ulici Janka Kráľa Opravená cesta na Záborského ulici Opravená cesta na Palárikovej ulici Opravený chodník na Mlynskej ulici Výstavba novej odstavnej plochy na Sídlisku 1. mája pri BD D a E Naplánovaná je oprava pešej a cestnej komunikácie na Sídlisku 1. mája pri BD D a E Naplánovaná je aj oprava pešej komunikácie na Sídlisku I pri BD 991 - 998 Naplánovaná je aj oprava havarijného stavu cesty a parkoviska na Sídlisku 1. mája za BD 70, 71, 72 Naplánovaná je aj oprava chodníka na Bernolákovej ulici (pri CZŠ) Naplánovaná je aj oprava parkoviska a chodníka pri BD 1215 na Sídlisku II Naplánovaná je aj oprava parkoviska za Domom kultúry vo Vranove nad Topľou Naplánovaná je aj úprava parkoviska na Mlynskej ulici pri BD 1485 Naplánovaná je aj oprava cesty na Hlovíkovej ulici Naplánovaná je aj oprava komunikácie na Okulke za BD N, O, P a pred BD O
aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 7 057
Počet návštev od 21.02.2008: 4657097
Počet návštev dnes: 3537