Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Mesto získalo finančné prostriedky na opravu strechy

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto získalo finančné prostriedky na opravu strechy

Mesto ako zriaďovateľ základných škôl na svojom území sa zapojilo do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predložilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične.
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou dostavby telocvične, rekonštrukcie telocvične alebo výstavby novej telocvične. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v týchto dňoch zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov na základe vyhodnotenia žiadosti medzirezortnou komisiou.

Jedným z úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 sa stalo aj naše mesto, ktorému v rámci výzvy boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy telocvične pri Základnej škole, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou . Ministerstvo tejto škole na rekonštrukciu strechy pridelilo na kapitálové výdavky 75 000€ . Výška spoluúčasti žiadateľa – mesta pri kapitálových výdavkoch je vo výške 25 000,– €. Výška finančných prostriedkov pridelených na bežné výdavky je 2 500€, pričom spoluúčasť mesta na bežných výdavkoch je 250,– €.

« späť

aktualizácia: 02.05.2016 | počet zobrazení: 4 577
Počet návštev od 21.02.2008: 4632618
Počet návštev dnes: 1233