Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Oficiálna družobná návšteva v meste Brest- Bieloruská republika

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Oficiálna družobná návšteva v meste Brest- Bieloruská republika

   V dňoch 08. – 10. mája 2015 pozvali predstavitelia úradu Moskovskej oblasti mesta Brest na oficiálnu návštevu primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana a ďalších členov na oslavu 70. výročia oslobodenia Bieloruskej republiky od nemecko-fašistických okupantov a Víťazstva sovietskeho národa vo Veľkej vlasteneckej vojne.
   Mesto Brest je lákavé, veľké priemyselné centrum Bieloruska. Za hranicami republiky sú známe jeho obchodné značky, priemysel, mliečne výrobky, módne oblečenie a pod. Žije v ňom viac ako 315 000 obyvateľov. Od r. 1991 je Bielorusko nezávislým štátom a  Brest tvorí západnú jeho bránu s krásne rozvíjajúcim sa mestom, ktoré vždy srdečne víta hostí.
   Delegácia mesta Vranov nad Topľou dostala možnosť a zároveň česť, navštíviť Moskovskú oblasť mesta, ktorá je zároveň väčšou časťou Brestu. Trojdňový program ktorý bol zo strany úradu Moskovskej oblasti vopred časovo naplánovaný a  zodpovedne pripravený, bol pre našu delegáciu veľmi bohatý, zaujímavý, prínosný ale aj časovo náročný.
   V piatok popoludní primátora mesta Jána Ragana a členov delegácie – prednostu MsÚ Andreja Krišandu, vedúcu oddelenia školstva Marianu Lapčákovú, riaditeľku ZŠ Juh .Zlaticu Halajovú a jej zástupkyňu Janu Džukovú, prijal na pôde úradu prednosta Moskovskej oblasti mesta Brest, Kravčuk Vadim Vasilievič a jeho zástupcovia. Cieľom spoločného stretnutia boli konkrétne dohovory o možnostiach ďalšej dôstojnej spolupráce so zariadeniami v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a  práce, upevnenie a stabilizácia vzájomných vzťahov medzi mestami za konkrétnych podmienok na základe zmluvy podpísanej v auguste 2013.
   Následne delegáciu čakalo milé prekvapenie a to oficiálne stretnutie za okrúhly stolom s predsedom Brestského mestského výkonného výboru Alexandrom Basilievičom Rogačukom, za prítomnosti brestských  novinárov. Na spoločnom stretnutí si primátori obidvoch miest vymenili informácie z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, tiež práce a zamestnanosti obyvateľstva ako aj o spolupráci a možnosti vytvárania priateľských vzťahov medzi mestami Brest a Vranov nad Topľou na ďalšie obdobie. Naša delegácia si vysoko váži prijatie, starostlivosť, celodennú časovú obetavosť, otvorenosť a  pohostinnosť počas celého pobytu.
   Od 19.00h bol čas vyhradený návšteve mestského zariadenia vzdelávania „Strednej škole E. M. Fomina“. Okrem oficiálnej delegácie do mesta Brest pricestovala aj delegácia 21 žiakov Základnej školy Juh a 4 učiteľov, na základe pozvania riaditeľky školy Ally Petrovny Ulianickej. Žiaci, učitelia a riaditeľka školy privítali našu delegáciu typickým slovanským zvykom, chlebom a soľou, ktorým žiaci obdarovali primátora Jána Ragana ako symbol spolupráce obidvoch škôl. Cieľom stretnutia bolo pokračovať v začatých družobných vzťahoch, postupne obsahovo napĺňať družobnú zmluvu, ktorá bola podpísaná medzi školami v októbri 2013 vo Vranove nad Topľou. Táto škola patrí k najväčším školám Moskovskej oblasti daného mikroregiónu. Milým prekvapením bol krásny kultúrny program žiakov školy, tématicky zameraný k výročiu víťazstva nad fašizmom a  špeciálne delegácii venovaná, krásnou slovenčinou zaspievaná pieseň „Horehronie“. Prvé stretnutie žiakov obidvoch škôl sa uskutočnilo 14. –16. 10. 2014, kedy hosťujúcou školou pod záštitou primátora mesta Vranov nad Topľou, bola ZŠ Juh 1054. Na pôde nášho mesta i školy, sme vtedy privítali 29 člennú delegáciu už spomínanej školy. Stretnutie bolo zamerané na športovú činnosť a prelomenie jazykových bariér medzi žiakmi dvoch národov. Na priateľstvo, túžbu po poznaní nových ľudí, získanie nových informácii zo života oboch národov. Veríme, že žiaci našej základnej školy v rámci pripraveného 3-dňového bohatého programu zo strany hosťujúcej školy (napr. kultúrny program ktorý pripravili pre svojich kamarátov žiaci hosťujúcej školy, prehliadka školy, zoznamovací večierok spojený so zábavnými súťažami, športové súťaže, obhliadka mesta, návšteva cirkusového predstavenia a pod.) si odniesli len tie najkrašie zážitky, na ktoré budú dlho spomínať. Títo mladí ľudia sa stali prvými žiakmi/občanmi nášho mesta , ktorí navštívili družobné mesto Bieloruskej republiky – Brest. Mali možnosť spoznať krajinu, ktorá im je svojim slovanským pôvodom veľmi podobná, v čom sme si blízki a v čom rozdielní, čo by si zobrali domov a pod.
   Nasledujúci deň 09. máj sa niesol v duchu trojkilometrového slávnostného sprievodu predstaviteľov mesta, zamestnancov závodov a podnikov, žiakov a študentov, ako aj obyvateľov celého mesta smerom k Brestskej pevnosti, nad ktorou sa vynímal známy monument „Udatnosť“ a osláv 70. Výročia oslobodenia Bieloruskej republiky od nemecko-fašistických okupantov, no tiež  Víťazstva sovietskeho národa vo Veľkej vlasteneckej vojne. Tento deň bol zároveň dôvodom pozvania slovenskej delegácie a tiež dôvodom, prečo naša delegácia pozvanie prijala.
   V nedeľu dopoludnia za prítomnosti čelných predstaviteľov i občanov mesta Brest a pozvaných hostí sa na Námestí Lenina konal slávnostný ceremoniál pri príležitosti Dňa štátneho erbu Bieloruskej republiky a štátnej zástavy Bieloruskej rebubliky spojený s veľkolepou divadelno-pohybovou alegóriou – predstavením. Bol to nádherný, ojedinelý pohľad na túto slávnostnú udalosť.
   Pri spoločnom obede, pred návratom nešej delegácie domov, prednostu Moskovskej oblasti mesta Brest, Kravčuka Vadima Vasilieviča a jeho zástupcov, zaujímala situácia v súvislosti so zamestnanosťou obyvateľov nášho mesta – regiónu.
   Sme presvedčení, že toto spoločné stretnutie prinesie svoje ovocie. Na základe dojmov ktoré si naša delegácia priniesla domov sme presvedčení, že táto návšteva splnila svoj cieľ v rámci spolupráce nielen v oblasti školstva, kultúry a  športu, ale veríme, že priláka na spoluprácu do nášho mesta, či regiónu i investorov z Bieloruska.
PaedDr. M. Lapčáková, vedúca odd. školstva

« späť

aktualizácia: 27.05.2015 | počet zobrazení: 18 236
Počet návštev od 21.02.2008: 4625652
Počet návštev dnes: 519